Phản tỉnh về ý cầu nguyện tháng Ba của Đức Giáo Hoàng

Vật lý hiện đại cho chúng ta biết rằng trong điều kiện có áp suất cực lớn, các hạt nhân nguyên tử hydro có thể hợp nhất thành heli và trong quá trình này phóng ra một năng lượng lớn. Năng lượng này lần đầu tiên được khám phá bởi phương trình nổi tiếng của nhà khoa học Einstein, E = mc2. Đây là nguồn năng lượng làm cho mặt trời và các vì sao tỏa sáng, và là sức mạnh của bom khinh khí.

Bạn có thể chấp nhận vật lý học của Einstein và cầu nguyện cho nhân loại tránh khỏi chiến tranh hạt nhân. Nhưng rất dễ nhầm lẫn giữa khoa học về cách vũ trụ hoạt động với công nghệ được phát triển từ kiến ​​thức đó. Và bản thân công nghệ khác với các mục đích, tốt hay xấu, mà nó hướng tới… bao gồm cả những hậu quả không thể tránh khỏi, không mong đợi của công nghệ, ngay cả khi chúng được sử dụng với mục đích tốt nhất.

Khi chúng ta nghiên cứu sinh học, chúng ta đến gần với Thiên Chúa, Đấng tạo ra tất cả các loài sinh vật. Điều kỳ diệu của cuộc sống không chỉ bao gồm thực tế là bản thân sự sống tồn tại mà còn là sự thật đáng kinh ngạc rằng chúng ta, những con người sống động của Chúa, đã được ban cho khả năng hiểu biết và làm cho cuộc sống phát triển hơn. Chúng ta có khả năng chữa lành bệnh tật và làm giảm bớt các khổ đau. Nhưng, chúng ta cũng có thể lạm dụng tự do, quyền lực để sử dụng các khả năng đó với các mục đích ích kỷ hoặc không để người khác sử dụng vì lòng tham hoặc ác ý.

Các tiến bộ trong khoa học sinh học dẫn đến những tiến bộ trong công nghệ y khoa. Như các nhà khoa học và bác sĩ đã có những nỗ lực lớn lao nhằm tạo ra những tiến bộ đó, thì các nhà triết học, đạo đức học và thần học cũng có những nỗ lực tương tự khi họ tìm cách để hiểu kiến ​​thức đó, cách sử dụng chúng một cách khôn ngoan và đối phó với những hậu quả của chúng. Họ cũng phải chịu những áp lực rất lớn; và họ cũng vậy, không phải lúc nào cũng làm đúng.

Họ xứng đáng nhận được sự quan tâm và lời cầu nguyện của chúng ta.

For a Christian response to bioethical challenges – March Reflection

Modern physics has learned that under conditions of enormous pressure, the nuclei of hydrogen atoms can fuse into helium and in the process give off remarkable amounts of energy. This energy was first predicted by Einstein’s famous equation, E = mc2. It is the source of the energy that makes the sun and the stars shine. And it is the power behind hydrogen bombs.

You can accept Einstein’s physics and pray that humanity rejects nuclear warfare. But it’s easy to confuse the science of how the universe works with the technology developed from that knowledge. And technology itself is different from the purposes, good or bad, to which it is directed… including the inevitable, unexpected consequences of technology that is used even with the best of intentions.

When we study biology we come close to God, the Creator of all living things. The miracle of life includes not only the fact that life itself exists but the amazing truth that we, ourselves God’s living creations, have been given the ability to understand life and cultivate it. We have the power to cure disease and alleviate suffering. We also have the freedom to abuse that power, using it for selfish ends or withholding it from others out of greed or malice.

Advances in the biological sciences lead to advances in medical technology. But as profound as the efforts of the scientists and doctors is to make those advances, the philosophers, ethicists, and theologians exert a similar effort when they seek to understand that knowledge, how to use it wisely and deal with its consequences. They, too, are under enormous pressures; and they, too, will not always get it right.

They deserve our attention, and our prayers.

Nguồn: For a Christian response to bioethical challenges – March Reflection – Pope’s Worldwide Prayer Network (popesprayerusa.net)