THÁNH LỄ BẾ MẠC TUẦN ĐẠI PHÚC | GX.LỘ ĐỨC 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tối ngày 04/12/2020, Cha Chánh xứ Phaolo cùng các Cha dòng Chúa Cứu Thế đã dâng thánh lễ bế mạc tuần Đại Phúc. Thánh lễ có sự hiện diện rất đông của cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Lộ Đức.

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

 

Tuần Đại Phúc kết thúc cũng là lúc giáo xứ nhận ra bao ơn lành của Chúa đã ban xuống cho từng người, từng gia đình và toàn thể giáo xứ.

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Bài giảng trong thánh lễ, Cha đại diện dòng Chúa Cứu Thế đã nhấn mạnh niềm vui của từng người khi lãnh nhận phúc ân lớn lao. Cha cũng mời gọi mọi người sống phúc âm, giữ lấy niềm vui đại phúc và kéo dài ơn phúc đến suốt cuộc đời.

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

 

Ơn toàn xá được ban cho những ai tham dự thánh lễ đã xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng. 

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Sau thánh lễ, các Cha làm phép Thánh giá Đại Phúc và rước linh ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về từng tổ, để tiếp tục đọc kinh thực hiện tuần hậu phúc.

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Đại diện Ban Hành Giáo cũng có đôi lời cảm ơn các Cha Dòng Chúa Cứu Thế đã tổ chức thời gian Đại Phúc cho mọi người trong giáo xứ. 

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Tuần Đại Phúc 2020

Mong rằng mọi người trong giáo xứ sẽ luôn giữ niềm vui ơn cứu độ, sống thánh thiện trong đời sống Kito hữu. 

 

Tin bài: Ban Truyền Thông Giáo xứ Lộ Đức.

Ảnh: Ban Truyền Thông Giáo xứ Lộ Đức –  Vũ Minh Tài – Phan Nam 

Xem toàn bộ album ảnh tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.