Thánh lễ Tuyên Hứa Hiệp Hội Lòng Thương Xót Chúa Gx. Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

Vào lúc 15h15, thứ sáu 23-11-2118, tại Thánh đường giáo xứ Lộ Đức, đã diễn ra Thánh lễ Tuyên hứa và Ra mắt Tân Ban Điều Hành nhiệm kỳ I của Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Giáo xứ Lộ Đức. 

Trước Thánh Lễ, hơn tám mươi Hội Viên và Quý đại diện BĐH Cộng đoàn LCTX Hạt Hòa Thanh cùng tham gia thánh lễ.

Cha Chánh Xứ Phaolo Nguyễn Trong Xuân chủ tế cùng cha Đặc Trách Hiệp Hội LCTX Hạt Hòa Thanh – LM GiuSe Trần Văn Đệ và thực hiện nghi thức Tuyên Hứa cho Hiệp Hội. 

Thánh Lễ diễn ra sốt sắng. Với lời động viên và mời gọi từ nơi Cha chủ tế và Cha Đặc Trách, Hiệp Hội Lòng Chúa Thương Xót Lộ Đức sẽ quyết tâm phát triển vững mạnh, hiệp nhất và yêu thương.

Noi theo gương sáng của Lòng Thương Xót Chúa, các hội viên hiệp hội LCTX giáo xứ Lộ Đức nguyện sống Bác Áí Phục Vụ để minh chứng cho tình yêu Lòng Thương Xót của Thiên Chúa cho mọi người.

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

 

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

 

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

HHLTXC Gx Lộ Đức

 

Nguồn : Truyền Thông Giáo Xứ Lộ Đức

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *