Thánh lễ Vọng mừng Chúa giáng sinh 2020 | Giáo họ Vinh Đức.

Trong niềm vui đón mừng Ngôi Hai, Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, lúc 19h30 ngày 24/12/2020 tại giáo họ Vinh Đức thánh lễ Vọng giáng sinh do Cha Giuse Dương Quang Bình chủ tế đã được diễn ra.
Không khí hân hoan của cộng đoàn dân Chúa, trước thánh lễ mọi người đã sốt sắng cùng nhau rước Chúa Hài Đồng xung quanh nhà nguyện Vinh Đức.
Nguồn: Ban Truyền Thông Giáo xứ Lộ Đức

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.