Thấy họ có lòng tin (Thứ Năm Tuần 13 Thường niên)

Lời Chúa: Mt 9, 1-8 1 Đức Giê-su xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình.2 Người ta liền khiêng đến cho Người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giê-su bảo người bại liệt: “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội …

The post Thấy họ có lòng tin (Thứ Năm Tuần 13 Thường niên) appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.