Thiên Chúa đã yêu thế gian (Chúa nhật Chúa Ba Ngôi)

16 “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. 17 Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. 18 Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án ; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.”

 

Suy Niệm

Do-thái giáo hay Hồi Giáo là những tôn giáo độc thần,
tin chỉ có một Thiên Chúa duy nhất mà họ gọi bằng tên khác nhau.
Kitô giáo cũng là một tôn giáo độc thần,
tuy nhiên, một Thiên Chúa duy nhất của Kitô giáo lại không đơn độc,
nhưng có ba Ngôi phân biệt là Cha, Con, và Thánh Thần.
Mỗi Ngôi vị đều là Thiên Chúa trọn vẹn,
cùng được phụng thờ và tôn vinh như nhau.

Thánh Gioan đã đưa ra một cái nhìn sâu sắc về Thiên Chúa:
“Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8).
Ba Ngôi Thiên Chúa hạnh phúc yêu nhau trong thế giới của mình.
Cha là nguồn mạch mọi sự, nhưng Cha không giữ gì làm của riêng.
Cha sinh ra Con từ vĩnh cửu, và Cha trao tất cả cho Con (Ga 3,36),
đến nỗi Con có thể nói: “Tất cả những gì Con có đều thuộc về Cha,
tất cả những gì Cha có đều thuộc về Con” (Ga 17,10).
Vì yêu Con, Cha đã ban cho Con vinh quang từ đời đời (Ga 17,24),
Vì yêu Cha, Con chẳng tìm điều gì khác ngoài vinh quang Cha,
chỉ làm điều đã thấy Cha làm, chỉ nói điều đã nghe Cha nói.
Lương thực của Con là thi hành ý muốn của Cha (Ga 4,34).
Cha ở trong Con và Con ở trong Cha (Ga 17,21),
đến nỗi “Con và Cha là một” (Ga 10,30).

Thiên Chúa Ba Ngôi yêu nhau, nhưng không khép lại nơi mình.
Thiên Chúa cùng mở tung những cánh cửa về phía nhân loại,
một nhân loại đang trầm luân hư mất vì tội lỗi.
Cha mở ra khi sai Con Một yêu dấu vào thế gian để cứu thế gian.
Con cũng mở ra khi bị đóng đinh, bị đâm và giương cao trên thập giá.
Ngôi Hai Thiên Chúa đã chết để đem lại sự sống cho nhân loại.

Khi hoàn tất sứ mạng Cha giao, Con nhường chỗ cho Thánh Thần.
Thánh Thần sẽ ở với, ở bên và ở trong các môn đệ (Ga 14,16-17).
Như Đức Giêsu đã tôn vinh Cha (Ga 17,4),
Thánh Thần sẽ tôn vinh Đức Giêsu (Ga 16,14).
Như Đức Giêsu đã làm chứng cho sự thật (Ga 18,37),
Thánh Thần cùng các môn đệ làm chứng cho Đức Giêsu (Ga 15,26-27).
Như Đức Giêsu không tự mình nói điều gì (Ga 8,28),
Thánh Thần chỉ nói lại những điều Đức Giêsu đã nói (Ga 16,13).
Ngôi Ba Thiên Chúa khiêm tốn đóng vai của người phụ đạo, xóa mình đi.

Ba Ngôi Thiên Chúa yêu nhau, sống cho nhau, hạnh phúc bên nhau,
cùng phân công và hoạt động để cứu độ con người,
chỉ mong đưa thế giới con người về với thế giới Thiên Chúa.
Nhưng ngay từ bây giờ, Ba Ngôi đã rất gần chúng ta.
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ tuân giữ lời Thầy.
Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy.
Cha Thầy và Thầy sẽ đến và sẽ ở lại nơi người ấy” (Ga 14,23).
Thiên đàng ở ngay trong lòng người giữ lời Thầy Giêsu.
Chúng ta cần quay vào trong để thấy sự hiện diện của Ba Ngôi,
tập trò chuyện và có tương quan riêng tư với từng Ngôi một.
Có nhiều điều ta có thể học được từ đời sống của Ba Ngôi:
khác biệt nhưng vẫn hiệp nhất, không tìm vinh quang cho mình,
chia sẻ mọi sự, chấp nhận được sai đi, tận tụy làm việc được giao.
Vì Thiên Chúa là tình yêu, xin cho chúng ta biết yêu như Thiên Chúa.

Cầu Nguyện

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi là Đấng con tôn thờ,
xin giúp con quên mình hoàn toàn,
để ở lại trong Chúa, lặng lẽ và an bình,
như thể hồn con đã sống trong vĩnh cửu.

Lạy Đấng thường hằng bất biến,
mong sao không gì có thể khuấy động sự bình an của con,
hay làm cho con ra khỏi Chúa;
nhưng ước chi mỗi phút lại đưa con
tiến xa hơn vào chiều sâu của mầu nhiệm Chúa.

Xin làm cho hồn con bình an thanh thản,
xin biến hồn con thành chốn trời cao,
thành nơi cư ngụ dấu yêu của Chúa, nơi Chúa nghỉ ngơi.

Ước chi con không bao giờ để Chúa ở đó một mình,
nhưng con luôn có mặt, với trọn cả con người,
với thái độ nhạy bén trong đức tin,
cung kính tôn thờ và phó mình cho Chúa sáng tạo.

                                                     Thánh Elisabeth Ba Ngôi