Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-03-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/03/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha rất nhân lành, khi vừa thức giấc, con cất cao lời tạ ơn vì ngày mới Cha thương ban. “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11, 29-32) Con thường hay trì hoãn các quyết định và quyết tâm của mình bằng nhiều lí do như chưa đúng lúc, chưa đúng người, chưa đúng việc, hoặc thậm chí là chưa đúng nhà thờ. Vì thế, Cha ơi, xin tăng thêm lòng tin của con vào mầu nhiệm Nhập Thể của Con Cha, và giúp con nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện rất gần gũi của Cha trong thế giới này, để con thôi trì hoãn mà mau mắn phụng sự Cha. Con xin dâng quyết tâm này lên Cha trong tâm tình hiệp thông với ý cầu nguyện của tháng này: Xin cho những nạn nhân bị lạm dụng có thể gặp được một ai đó thực sự muốn chăm sóc họ bằng tình yêu đích thực. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for this morning. “This generation is an evil generation; it seeks a sign, but no sign will be given it, except the sign of Jonah.” (Lk 11:29-32). We often find ourselves postponing our decisions and commitments claiming that it is not the right time, the ideal person, the ideal job, or the right church. Today, I ask the Lord to increase my faith in His incarnation and help me to recognize the signs of His close presence in the world no longer postponing the choice to serve Him. I offer my decision for the intention of the Holy Father this month so that all victims of abuse find someone determined to care for them with true Love. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

“‘Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau.’ (1 Cr 12,26) Những lời này của thánh Phao-lô dội lên trong cha khi nghĩ về những đau khổ mà rất nhiều người đã phải trải qua do lạm dụng tình dục, lạm dụng quyền lực và lạm dụng lương tâm bởi một số đáng kể các giáo sĩ và tu sĩ. Tội ác này gây nên những tổn thương và sự bất lực sâu sắc trong lòng các nạn nhân, trong gia đình của họ, và trong cộng đồng các tín hữu lẫn những người không theo đạo.’” (ĐGH Phanxicô) Giờ đây, trong sự thinh lặng, xin cho trái tim con được nhói đau bởi những nỗi thống khổ của các nạn nhân ấy, để con tha thiết cầu nguyện cho họ hơn nữa.

WITH JESUS DURING THE DAY

If [one] part suffers, all the parts suffer with it (1 Cor. 12:26). The words of Saint Paul resonate strongly in my heart as I note, once again, the suffering experienced by so many as a result of sexual abuse, abuse of power, and abuse of conscience by a notable number of clergy and consecrated persons. This crime generates deep wounds of pain and impotence in the victims, their families, and the whole community among both believers and non-believers.” (Pope Francis). Let the suffering of the other touch your heart.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trong sự thinh lặng của giờ phút cuối ngày, con đến trước Nhan Ngài để xin ơn soi sáng, và giúp con làm phút hồi tâm này. Suốt ngày hôm nay, con nhận ra Chúa và sự hiện diện đầy săn sóc của Ngài tại những thời điểm nào? Con dâng lời tạ ơn vì những khoảnh khắc đó. Hồi tưởng lại từng người mà con gặp gỡ hôm nay, con có tỏ ra lạnh lùng, khép kín và thờ ơ với ai không? Lạy Chúa, xin tha thứ, chữa lành trái tim con, và con xin dâng tất cả họ cho tình yêu của Ngài. Xin cho trái tim con biết mở ra và mềm mại hơn với từng người mà con sẽ gặp vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I stand before the Lord and look at the day that has passed. At what times did I recognize God and his careful silence? I give thanks. I think of the people I have met, one by one. Who was my heart cold, closed, and indifferent to? I ask for forgiveness and entrust each one to the love of God. Tomorrow, I ask for the grace to have an open heart towards each person I meet. Hail Mary.