Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, xin Ngài chúc lành cho một tháng mới. Ước gì mỗi ngày mới đến là một cơ hội để con nhận ra sự hiện diện rạng ngời của Cha. Con nguyện hiệp cùng ý cầu nguyện mà ĐGH đã chọn cho tháng Bảy: Xin cho người Công Giáo biết đặt Chúa Giêsu Thánh Thể vào trung đời sống của mình, để các mối tương quan của nhân loại được biến đổi một cách thẳm sâu, cùng mở ra cơ hội gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em mình. Điều này tương ứng với những lời của Chúa Giêsu khi Ngài đến chữa lành cho một người đầy tớ của viên đại đội trưởng: “Từ phương đông phương tây, nhiều người sẽ đến dự tiệc cùng các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp trong Nước Trời.” (Mt 8,11) Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

Bless, Lord, this month of July. May these four weeks open us to your radiant presence. We make our own the intention chosen by the Pope for this month: for a Eucharistic life, that Catholics may place the Eucharist at the center of their lives which profoundly transforms human relationships and opens an encounter with God and with their brothers. This is in line with the words of Jesus, who came to heal a Roman centurion’s servant: “Many will come from the east and the west, and will recline with Abraham, Isaac, and Jacob at the banquet in the kingdom of heaven” (Mt 8: 11). Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Thật đáng ngạc nhiên làm sao khi điểm nhấn mạnh của đoạn Tin Mừng về Bữa Tiệc Ly lại nằm ở phần chuẩn bị hơn là chính bữa tiệc. Chúa Giêsu sai các tông đồ đi chuẩn bị với những chỉ dẫn cực kỳ kĩ lưỡng và họ đã tìm thấy ‘một phòng rộng rãi trên lầu, đã được chuẩn bị sẵn sàng’ (Mc 14,15). Ngài đã dọn sẵn cho con và mời gọi con cũng hãy dọn mình. Ngài đã chuẩn bị sẵn một chỗ ở và một bữa ăn, một nơi trang nghiêm hơn nhiều so với ‘một căn phòng rộng rãi’ trong đoạn Tin Mừng. Đó là ngôi nhà rộng rãi và bao la trên Trái Đất này – chính là Hội Thánh, nơi luôn là và luôn có chỗ ở cho mọi người. (ĐGH Phanxicô) Bài Giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (Ostila, 03/06/2018)

WITH JESUS DURING THE DAY

“In the Gospel of the Last Supper, surprisingly, the focus is more on the preparations than on the meal itself. Jesus sends them to prepare with precise instructions and they find ‘a large room laid out and ready for the meal’ (Mk 14:15). Jesus prepares for us and asks us to prepare ourselves too. Jesus prepares a place and a meal, a much more dignified place than the ‘great prepared room’ of the Gospel. It is our spacious and vast home here on earth and the Church, where there is and must be a place for everyone” (Pope Francis). Mass on the Solemnity of the Body and Blood of Christ (Ostia, June 3, 2018) | Francisco (vatican.va) paragraphs 1 and 3.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin tạ ơn vì một ngày sắp qua. Ngài đã dựng nên và đã cứu chuộc con. Suốt ngày hôm nay, con có nhận ra bàn tay Ngài đang làm việc nơi con và nơi những gì xung quanh con không? Ngài ban cho con tự do, dẫn dắt con trên đường tình yêu, hy sinh quên mình và bác ái sẻ chia. Ngài ban cho con sức sống dồi dào. Con đã cảm nghiệm được điều gì hôm nay? Con có thực sự khao khát Chúa từ sâu thẳm cõi lòng mình chăng? Giờ đây, lạy Chúa, xin Ngài xót thương, tha thứ cho những lần con đã lỗi phạm trong tư tưởng, lời nói và việc làm. Chúa ơi, xin ở lại với con đêm nay, và ban ơn để con có thể sống tốt hơn vào ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

A day has passed. You gave it to me, Lord. You create, and you save. What have you created today in me or around me? When I am free and can choose, you guide me towards love, selflessness, and sharing. You give me life in abundance. What have I experienced today? Have I really lived an inner desire for God? Thank you for the life you give. You repair what has gone bad, and forgive me for having spoiled the good that had to be done in thought or in words that I did not do. Stay with me tonight. Hail Mary.