Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/08/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Con dâng lời tạ ơn Chúa trong ngày đầu tiên của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2023. Cùng với Mẹ Maria, con lên đường để gặp gỡ tha nhân. “Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.”(Lc 1,39-45) Mẹ lên đường trong niềm hân hoan, hăng hái mang tình yêu và niềm vui đến cho mọi người mà Mẹ gặp gỡ. Giống như Mẹ, hôm nay con cũng cất bước lên đường trong ơn Chúa. Con xin dâng lên Chúa ngày sống này để cầu nguyện cho Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới tại Lisbon, xin cho hoa trái của đại hội và cho ý cầu nguyện của ĐTC Phanxicô trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

I thank God for this first day of WYD Lisbon 2023. With Mary, I rush out to meet the others. “During those days Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah” (Lk 1:39-45). Mary left with a sense of joy and hurry to bring love and joy to everyone she met. Like her, I too am setting out today with the grace of God. I offer my day for WYD Lisbon 2023 and its fruits and for the intention of Pope Francis for this month. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tìm một góc nhỏ yên tĩnh và suy ngẫm những lời của ĐGH: “Từ ‘ơn gọi’ có thể hiểu theo nghĩa rộng là một tiếng gọi phát xuất từ Thiên Chúa, bao gồm tiếng gọi đi vào cuộc sống, tiếng gọi sống tình bạn với Ngài, tiếng gọi nên thánh. Điều này thật giá trị, vì nó đặt đời sống chúng ta trước tôn nhan Chúa, Đấng yêu thương chúng ta, và cho chúng ta hiểu rằng không có gì là kết quả của tình cờ hay ngẫu nhiên thuần tuý, nhưng mọi sự đều là con đường dẫn đến lời đáp trả tiếng Chúa gọi mời, Đấng có một kế hoạch tuyệt vời cho chúng ta.” (ĐTC Phanxicô, Tông huấn Đức Kitô đang sống, §248) Con có giúp tha nhân bước đi trên con đường đáp lại tiếng Chúa không? Ôi, uớc gì con biết mở lòng cho Ngài dẫn dắt, cùng tin tưởng vào kế hoạch tuyệt vời Ngài dành cho con.

WITH JESUS DURING THE DAY

Find a spot to rest and dive deep into the words of the Pope. “The word ‘vocation’ can be understood in a broad sense as a calling from God. It includes the name of life, the name of friendship with Him, or the name of sanctity. This is of value because it places all of our life in front of the God who loves us and allows us to understand that nothing is the result of a senseless chaos. More than everything can be integrated into the path of a response to the Lord, who has a precious plan for us” (Pope Francis, Christus Vivit §248).

Do you choose to help others walk in a path of response to the Lord? Let yourself be guided you by the Lord. He has a precious plan for you. Trust!.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con xin dâng lên Chúa ngày thứ nhất của Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới 2023 tại Lisbon. Con xin dâng lời tạ ơn vì những lúc con đã có thể vượt lên trên cám dỗ của tính thoải mái, dễ dãi và nuông chiều bản thân để lên đường gặp gỡ người khác. Nhưng Chúa ơi, vẫn còn bao lần con đã thoả hiệp cùng sự lười biếng, xin Ngài thương tha thứ và chữa lành con. Con biết ơn những ai đã hiện diện trong cuộc họp mặt hôm nay cách này cách khác, cả những ai hiệp thông qua lời cầu nguyện. Nhờ tay Mẹ Maria, con xin dâng lên Chúa mọi sự trong một ngày qua. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I offer you, Lord, this first day of WYD Lisbon 2023. I am grateful for the times when, without giving in to my own comfort or self-indulgence, I set out to meet others. If there were times when I became a hostage to my laziness, I apologize. I give thanks for all those who are present, either physically or through prayer, at this meeting. With Mary, I offer my day. Hail Mary…