Tông Đồ Cầu Nguyện, 01-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 01/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Sáng sớm hôm nay, con mở rộng trái tim con với Cha và dâng lời tạ ơn vì ngày Lễ Kính các Thánh. ĐGH Phan-xi-cô dạy rằng: Các Thánh “phản ảnh sự hiện diện của Thiên Chúa.” Vì thế, con bắt đầu ngày sống này bằng cách nhớ đến tất cả những ai là hiện thân của Chúa cho con, trong cuộc sống của con. Con hy vọng được hợp đoàn cùng các thánh trong quá khứ cũng như trong hiện tại, họ cũng là dấu chỉ của đời sống đầy tình huynh đệ. Ôi Chúa là Cha, Đấng làm được mọi sự, con xin dâng những khổ đau của con để cầu nguyện cho các trẻ em đang chịu nhiều đau khổ và sống trong những hoàn cảnh tồi tàn. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I open my heart to the Lord this morning and give thanks for the feast of All Saints Day. Pope Francis reminds us that the Saints “are the reflection of the presence of God.” So, I start my day by remembering all the people who are the presence of God to me in my own life. And I hope to join the many saints of yesterday and of today who are a sign of that friendship as well. He is the Father who does everything. May my sufferings be offered up today for those children who suffer so much due to unfortunate circumstances. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Thiên Chúa mong ước cho chúng ta được “Phúc” theo một cách khác, viên mãn hơn (Mt 5,1-12). Thế nên, con nghỉ ngơi đôi chút để đến với Chúa qua Lời của Ngài, Lời đem lại cho con bí quyết để có được hạnh phúc đích thực. Con tự hỏi, liệu con có thấy mình được mời gọi để sống trọn vẹn hơn trên bước đường theo Chúa Giê-su? Con dừng lại đôi chút và nghĩ về gương mẫu của các Thánh, họ đã làm nên những việc phi thường giữa đời sống bình thường. Khấn xin các Thánh cầu thay nguyện giúp và con tiếp tục hành trình dấn thân vì sứ mạng Chúa trao.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

The Lord wishes us to be “Happy” in a different more fulfilling way (Matthew 5: 1-12). So, I take a break in my day to reach out to the Lord with His Word that gives me the secret of true happiness. I ask myself: to what do I feel called to live more fully in my following of Jesus? I stop and think about the example of the Saints who made something extraordinary out of the ordinary. I ask for their intercession and continue on my way giving myself to the Lord’s mission.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày sắp qua đi, với lòng biết ơn Cha sâu thẳm, con dành ít phút để nhớ lại mọi điều tốt đẹp diễn ra hôm nay. Con đã hành động ra sao? Con có tìm thấy niềm vui nội tâm khi cố gắng làm việc vì ích chung của tha nhân? Con có dành thời gian để chở che, chữa lành, giúp đỡ và lắng nghe anh chị em chung quanh mình? Xin Cha ban cho con niềm khát khao mới là được phục vụ cho sứ mệnh lòng thương xót của Cha và biết trao đi ngay cả khi con không còn gì nhiều trong tay. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

The day is coming to an end, so take a few minutes to remember with gratitude all the good things that ocurred today. How did you act today? Do you feel an inner joy from working hard for the good of those around you? Did you spend your time protecting, healing, helping, and listening to those around you? Ask the Lord for a new motivation to work on His mission of compassion and giving even if you do not have much to give. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao