Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-01-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/01/2023

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Hôm nay là ngày cầu nguyện hàng tháng cho Thượng Hội Đồng. Hai vị Thánh Basiliô Cả và Grêgôriô Nazien là những người bạn và đã giúp nhau nên Thánh. Xin cho chúng con cũng biết giúp nhau nhận biết Cha. “Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.” (Ga 1,26) Con không ngừng kiếm tìm Cha và dâng mọi sự của con cho Cha. Cha ôi, con biết rằng Cha luôn ở bên con. Này con đây với một ngày mới đến, một năm mới sang. Xin Cha lôi kéo trái tim con lại gần hơn với Thánh Tâm Chúa Giêsu, Con Dấu Yêu của Cha, Đấng đã hiến mình vì con và đến với con nơi Bí tích Thánh Thể. Xin Cha luôn hiện diện với ĐTC Phanxicô. Con cầu nguyện với ngài, và cho ý cầu nguyện của ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Monthly day of prayer for the Synod Saints Basil the Great and Gregory Nazianzen were friends and became saints by helping each other. Let us help each other to know the Lord. “But there is one among you whom you do not recognize” (Jn 1:26). Let’s keep looking for God, offering ourselves to him. Father, I know that you are always with me. Here I am in this new day, in this new year. Bring my heart closer to the Heart of your Son Jesus, who offers himself for me and comes to me in the Eucharist. I ask you to be with Pope Francis. I pray with him and for his prayer intentions. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con tạm nghỉ giây lát giữa ngày để khởi động lại con tim. “Từ kinh nghiệm đức tin của chúng ta và sự khôn ngoan tích lũy qua bao đời, và cũng từ những bài học rút ra sau những yếu đuối và thất bại của mình nữa, chúng ta, những kẻ tin thuộc các tôn giáo khác nhau, biết rằng chứng tá của chúng ta về Thiên Chúa sẽ hữu ích cho các xã hội của mình. Nỗ lực tìm kiếm Thiên Chúa với một trái tim chân thành, để nó không chạm tới những vụ lợi trong tư tưởng lẫn thực hành, sẽ giúp chúng ta nhận ra nhau như những người bạn đồng hành, những anh chị em thực sự của nhau.” (ĐTC Phanxicô) Con có hành động như những người bạn đồng hành với anh chị em con? Con có cùng đi với họ trong tình yêu thương? Con quyết tâm đổi mới ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

I pause in my day to reset my heart. “Through our experience of faith and the wisdom accumulated over the centuries and also learning from our many weaknesses and falls, believers of many different religions know that making God present is a good thing for our societies. Seeking God with a sincere heart, provided we do not use it for our ideological or practical interests, helps us to recognize ourselves as fellow travelers and true brothers.” (Pope Francis). Do you act as a travel companion with your brothers and sisters? Do you walk with them in love? Resume your day.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Lúc này chúng ta vẫn còn trong dịp lễ, nhưng nó có phải là dịp lễ cho tất cả mọi người? Thiên Chúa có thực sự là trung tâm của dịp lễ? Một bản nhạc hoàn hảo là bản nhạc hài hòa với người nghe. Hôm nay con có hòa theo điệu nhạc của Chúa không? Chúa muốn đưa con đi đâu? Con nhìn lại một ngày của mình, đâu là những gì đã được lên kế hoạch và đâu là những điều xảy ra bất ngờ. Con có đối xử tốt với tha nhân? Con đã cố gắng đến gần với một người đang bị tổn thương để mang lại niềm vui cho họ chưa? Chúa ơi, nếu con đã ngoảnh mặt với người anh chị em đó, xin hãy tha thứ cho con. Con xin phó mình cho Chúa đêm nay và ngày mai. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Now is a festive time, but is it a festive time for everyone? Has this day, Lord, passed with you in the center of the celebration? For we know if the music is in tune with you, it will be complete. Have I danced to your music today? Where did you want to take me? I look over my day, what was planned and what was a surprise. Was I nice to others? Have I made an effort to reach out to someone who is hurting to give them joy? Lord, if I walked away, forgive me. I entrust myself to You for tonight and tomorrow. Hail Mary.