Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Chúa Nhật Lễ Lá – khởi đầu tuần lễ tâm điểm của niềm tin Kitô giáo. Hôm nay, con muốn dâng lời tạ ơn Chúa vì được cử hành tuần lễ này trong sự hiệp thông với toàn thể dân Thánh Chúa trên toàn cầu. “Hoan hô Con vua Đa-vít! Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa! Hoan hô trên các tầng trời.” (Mt 21,9) Trong những ngày đặc biệt này, lạy Chúa, xin cho con dám mở lòng mình, để cho Hoàng Tử Hoà Bình cư ngụ trong trái tim con và nơi môi trường xung quanh con. “Nếu chúng ta thực sự muốn tiếng gầm của chiến tranh chấm dứt, và lời ru hoà bình vang lên, thì mỗi người phải bắt đầu từ chính bản thân mình.” (ĐGH. Phanxicô) Khởi đi từ chính bản thân mình, từ con tim của mình – ôi lạy Chúa, xin cho con luôn nhớ điều này suốt cả ngày hôm nay. Xin cho bình an của Ngài tràn ngập khắp thế giới. Lạy Cha chúng con ở trên Trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

On Palm Sunday we begin the central week of our faith. Thank you for the gift of celebrating this week in communion with all the people in the world. “Hosanna to the Son of David! Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the Highest!” (Mt 21:9). Allow the Prince of Peace to place himself in your heart and in your environments in these special days to receive Him. “If it is true that we want the roar of war to cease giving rise to peace, then each person must start with themself” (Pope Francis). Start with you, for your heart, and pray so that the Peace of the Lord pervades the whole world. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lúc giữa ngày, con dành vài phút tách mình khỏi guồng quay cuộc sống, để nghỉ ngơi và nhìn lại bản thân con đã sống thời gian Chúa ban như thế nào trong công việc, học hành và gặp gỡ tha nhân. Con đã để lại gì trong trái tim của các anh chị em con? Xin cho mọi ý muốn của con không có gì khác ngoài bình an và sự tốt lành mà thôi. “Tôi kêu gọi tất cả những người thiện chí, hãy nâng tâm hồn mà dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa toàn năng, để mọi hành động và sáng kiến chính trị đều hướng tới việc phục vụ con người trong tình liên đới hơn là chỉ một nhóm nhỏ nào đó.” (ĐTC Phanicô) Trong quyết tâm sống tình liên đới cùng các anh chị em xung quanh, con trở lại với nhịp sống hằng ngày.

WITH JESUS DURING THE DAY

Stop the march of your day and look at how you have lived it in your work, studies, or encounters with others. What are you leaving in the hearts of your brothers and sisters? May peace and goodness be your will. “I make an appeal to all the people of good will so that they elevate their prayers to an omnipotent God, so that each action and political initiative is at the service of human companionship more than the service of a certain part” (Pope Francis). Live what day you have left in companionship with your brothers and sisters.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, trong sự thinh lặng của màn đêm, con chạy đến với Ngài để van xin bình an và sức mạnh. Con dọn lòng chuẩn bị cho Cuộc Thương Khó của Chúa trong tuần Thánh này, cùng cất lời tạ ơn, bởi Ngài đã hy sinh chính mạng sống mình làm của lễ đền tội cho con trên thập giá. Vậy, con đã đáp lại sự hy sinh hiến mình của Ngài như thế nào? Con nhớ lại những cơ hội để yêu thương và trao đi. Dường như con đã lãng phí quá nhiều, Chúa ơi. Xin thương tha thứ cho con, và cho con thêm can đảm, dám cho đi trọn vẹn con người của mình mà chẳng giữ lại điều chi. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this day, I find rest and peace in you, Lord. I warmly welcome the account of your Passion and I thank you for your life given up to death on the cross. How do I respond in my daily life to your offer? With what gestures do I love those around me? I think of the wasted opportunities for not loving and I ask for forgiveness. Give me the courage to spend myself without reservation. Hail Mary.