Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới với trái tim rộng mở cộng tác cùng Chúa Giê-su trong sứ mệnh thương xót của Cha. “Cha không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là của kẻ sống” (Mc 12,27). Con đã trao sự sống, mà Cha ban, cho những người xung quanh con chưa? Con có muốn chia sẻ sự sống ấy cách đặc biệt với người bạn đời của con, hay với những người quanh con không? Với lòng quảng đại, con có thể sống ý lực của tháng này, đó là lan toả sự sống và sự hiệp thông ở bất kỳ nơi nào con đặt chân đến. Con biết Cha luôn ở cùng con, để giúp con thực hiện điều này. Với lòng tín thác, con dâng ngày sống hôm nay cho Cha. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Start your journey with an open heart to collaborate with Jesus in his compassionate mission. “God is not a God of the dead, but of the living” (Mark 12: 18-27). Do you give the Life that the Lord gives you to those around you? Are you looking to share it especially with your partner, or with whoever lives with you or around you? With your generosity you can live the challenge of the month generating Life and communion wherever you go. You have the help of the Lord for this. Offer your day to him with confidence. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dừng lại ít phút giữa ngày để tìm gặp Chúa. Thế giới này có những năng động nhân đạo và vô nhân đạo, tùy thuộc vào con người khép kín hay mở lòng với cuộc sống này. Liệu con có biết được mình đang cộng tác với những năng động này không? Con đã cư xử nhân đạo hay vô nhân đạo với những người xung quanh mình như thế nào? Đức Thánh Cha Phanxicô nói, “Có một nền văn hóa làm cho nhiều người trẻ không thể lập gia đình vì chính họ bị tước đi những cơ hội trong tương lai”. Lạy Chúa, con phải làm gì để giúp đỡ họ? Con tiếp tục ngày sống bằng cách làm mới lại cam kết thực thi sứ mạng nhân đạo với thế giới này.    

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break in the day to meet the Lord. The world has dehumanizing dynamics and humanizing dynamics, depending on whether we are open or closed off to life. Do you acknowledge your participation in these dynamics? How do you humanize or dehumanize your environments or the people in your life? “There is a culture that pushes many young people not to be able to start a family because they are deprived of future opportunities” (Pope Francis). How can you help them? Continue your day by renewing your commitment to the mission of humanizing the world.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Chúa ơi, vào lúc cuối ngày, con tìm nơi yên tĩnh để cảm ơn Chúa, bởi bao ơn lành Chúa ban cho con. Ngày hôm nay con đã kết nối với những ai? Con nhìn lại những người sống xung quanh mình một cách đặc biệt hơn, có ai khiến con cảm thấy khó khăn khi ở với họ không? Con có thể kiên nhẫn với họ hơn không? Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhắc nhở rằng “Sự kiên nhẫn của Thiên Chúa là việc Ngài thực thi lòng thương xót với các tội nhân, và sự kiên nhẫn ấy biểu lộ quyền năng đích thực của Ngài”. Lạy Chúa, ngày mai, xin cho con dám thực thi lòng thương xót của Chúa. Con xin dâng lên Chúa lời cầu nguyện cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn, biết nuôi dưỡng mối dây liên kết của mình bằng tình yêu đầy kiên nhẫn mà Thiên Chúa trao ban. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of your day, choose a quiet place and be grateful for the graces you have received. Whom did you connect with through your day? Look especially at the people who live with you or are close to you. Are there any with whom you have difficulty being with? Could you be more patient with them? Pope Francis reminds us that “God’s patience is the exercise of mercy with the sinner and manifests true power.” Dare tomorrow to empower yourself with his mercy. Offer everything for the young people who are preparing for marriage, so that they may nurture their bonds with patient love that they receive from God.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.