Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-09-2022TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 02/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con đón nhận ngày thế giới cầu nguyện bằng cách cảm tạ Cha và để bản thân đắm chìm trong lời dạy của Ngài. “Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay.”( Lc 5, 35). Đoạn văn Tin Mừng hôm nay đánh động điều gì trong con? Nếu có thể, hôm nay con sẽ hãm mình trong một việc con yêu thích, và dâng những hy sinh nhỏ bé đó cho mọi người xung quanh. “Ăn chay có ý nghĩa nếu việc ăn chay mang lại lợi ích cho tha nhân, nếu việc ăn chay giúp chúng ta học tập cách làm của người Samari Nhân hậu, luôn nương tựa vào anh em trong lúc khó khăn và chăm sóc họ.” ( ĐTC Phanxicô). Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Receive the world day of prayer by thanking the Lord and soak your heart within His Word. “But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days” (Lk 5:33-39). How does this passage impact you? If you can, fast from something you like today and offer it up for the people around you. “Fasting makes sense…if it leads to a benefit for others, if it helps us to cultivate the style of the Good Samaritan, who leans over the brother in difficulty and takes care of him.” (Pope Francis) Our Father

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con chậm lại một chút trong ngày sống, và lấy lại sức mạnh với Chúa Giêsu. Con cảm thấy thế nào? Con nhớ lại mục đích tại sao con ở đây và ghi nhớ “hãm mình là yêu thương” (ĐTC Phanxicô). Những ai đang cần một cái ôm, một nụ cười hay một cử chỉ tử tế nơi con? Những thử thách hàng ngày của con có giá trị để góp phần thực hiện ý định cầu nguyện của tháng này. Con cầu xin Chúa giúp đỡ con, và tiếp tục ngày sống hôm nay.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Slow down to a stop in your day, and regain your strength with Jesus. How do you feel? Bring to your memory the purpose of why you are here and remember that “fasting is to love” (Pope Francis) Who needs a hug, a smile, or a kind gesture? Your daily tests are valuable in helping with this month’s prayer intention. Ask for the Lord to help you and continue your day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tạm dừng mọi công việc để kết thúc ngày sống. Con nhìn lại những cuộc gặp gỡ hôm nay, dù là đã lên kế hoạch hay chỉ tình cờ. Họ đã để lại điều gì trong con? Con đã gieo những hành động và suy nghĩ gì nơi người khác? Con tìm kiếm và nhận ra những cảm xúc và ý tưởng mà Ngài đã đặt để nơi con. Con đang mở cửa hay đóng chặt trái tim mình lại? Con cầu xin Cha tha thứ và thầm cảm ơn vì sự sống của những người xung quanh. Con sẽ cố gắng để những cuộc gặp gỡ của con vun trồng bình an và củng cố mối quan hệ với anh chị em mình. Con viết xuống mục đích cho ngày sống mới. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Pause to experience the ending of your day. Review today’s meetings and chance encounters. What have they left you? What deeds and thoughts have you sown into others? Find and recognize the feelings and ideas you have been left with. Have you opened or closed doors? Ask for forgiveness if you need it and thank others for their lives and make sure that your meetings sow peace and strengthen ties with others. Write your purpose for tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao