Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-09-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 02/09/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Lạy Cha, trong buổi sớm khởi đầu ngày mới, con nài xin Cha giúp con biết sử dụng những nén vàng mà Cha đã ban cho con theo Ý Cha. Lời Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng theo thánh Mát-thêu rằng: “Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi.” (Mt 25,29) Đây chính là một lời mời gọi của Cha. Chính Cha đã hào phóng ban cho con, và muốn con sinh hoa trái. Và điều tốt nhất để sinh hoa lợi, ấy là trao cho người nghèo khó và những ai đang bị bỏ quên bên lề xã hội. Ôi, lạy Cha rất nhân lành, xin cho con biết sử dụng những nén vàng Cha trao, là những khả năng của con đây, để mang lại ích lợi cho người khác, đặc biệt là những ai đang lâm cảnh khốn khó. Lạy Cha chúng con

WITH JESUS IN THE MORNING

The talents received. This day focuses on the talents you have received from God. In Mt. 25:29 we are told: “For to everyone who has, more will be given and he will grow rich; but from the one who has not, even what he has will be taken away.” This passage is an invitation from the Lord. He gives generously and wants us to bear great fruit. The best way to do this is by giving to the poor and marginalized. Use your talents for the benefit of others, especially those most in need. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành vài phút nghỉ ngơi giữa ngày để được lặng lẽ bên Chúa, nhận ra sự hiện diện đầy tình yêu của Ngài khi nhớ lại biết bao ơn lành con đã nhận lãnh. ĐGH Phanxicô nhắc nhở con rằng: “Là con người tự nhiên, tất cả chúng ta đều được thừa hưởng một ‘di sản’ từ Thiên Chúa. Đầu tiên là chính sự sống, tiếp đến là các khả năng thể lý và tinh thần khác nhau. Là người môn đệ của Chúa Ki-tô, chúng ta nhận được đức tin, Tin Mừng, Chúa Thánh Thần, và các Bí Tích… Những hồng ân này phải được sử dụng để làm điều tốt lành trong cuộc sống như là một việc phụng sự Chúa và phục vụ các anh chị em của chúng ta.” Ôi, con đã nhận được biết bao nhiêu là hồng ân! Xin cho con cũng biết quảng đại cho đi! Liệu con có thể dùng những tài năng này để giúp đỡ các anh chị em khốn khó và túng quẫn ra sao? Phục vụ người nghèo trong cuộc sống hằng ngày quả thực là “viên đá” xây dựng Nước Thiên Chúa.

WITH JESUS DURING THE DAY

Building the Kingdom. Take a break in your day. Remember all the ways you have been blessed. Pope Francis reminds us that “we have all received from God a ‘heritage’ as human beings. First we receive life itself. Then we notice our different physical and spiritual faculties. As disciples of Christ we have received faith, the Gospel, the Holy Spirit, the sacraments… These gifts must be used to do good in this life, as a service to God and our brothers and sisters”. We have received so many gifts! So, we must give generously, too! How can my talents assist the poor and needy? Daily service to the poor is truly the ‘stone’ that builds the Kingdom of God.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Nắng đã tắt và ngày dần tàn, con gác lại mọi công việc để hồi tâm nhìn lại ngày qua. Hôm nay, Chúa đã đồng hành cùng con như thế nào? Mọi thứ con có đều bởi ơn Chúa ban. Vậy, con đã sử dụng chúng như thế nào? Liệu con có sống quảng đại, như biết cho đi thời gian, chia sẻ tài năng, lắng nghe và giúp đỡ mọi người xung quanh chăng? Lạy Chúa, con xin tạ ơn về những khi tai con nghe được tiếng thì thầm của Ngài khiến lòng con mở ra mà chia sẻ với tha nhân. Nhưng Chúa ơi, con vẫn cần ơn tha thứ của Ngài xiết bao, bởi những khi con đóng cửa trái tim mình mà trở nên kiêu căng ngạo mạn. Muôn lạy Chúa, xin chớ để con mang đầy tính tự mãn trong lòng, nhưng xin thổi vào con ơn sống quảng đại. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Sharing my Talents. Pause to look over your day. How has the Lord walked with you today? The Lord has given us everything. How are we using these gifts? Have I lived generously– giving of my time, sharing my gifts, listening and helping those around me? Let us pray: “I thank you Lord for the moments in which I have heard your voice– opening my heart to share with others. I ask your forgiveness for the times I have closed my heart to others, feeling superior to those around me. Do not allow me to be puffed up with pride; give me the grace of generosity”. Hail Mary.