Tông Đồ Cầu Nguyện, 02-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 02/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới với đôi tai biết lắng nghe thông điệp của Chúa Giêsu: “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24). Con có dành thời gian để nghe Lời Chúa không? Liệu rằng Lời Chúa là nguồn trợ lực của con, hay con lại quên mất trong thời khắc gian truân? Con đang sống trong thời gian mong chờ Chúa đến; giữa cơn thử thách, xin cho con biết ngước mắt lên Ngài, Ngôi Lời đã nhập thể và phục sinh. Xin củng cố niềm tin của con nơi Ngài. Con viết ra một quyết tâm và dâng lời nguyện cho các giáo lý viên, để họ nương tựa vào đá tảng là Hội Thánh, và loan truyền Lời Ngài bằng chính cuộc sống của họ. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start your day with an ear open to the message of Jesus: “Everyone who listens to these words of mine and acts on them will be like a wise man who built his house on rock” (Mt 7:24). Do you dedicate time to hearing the word? Do you make it a source of support, or do you forget it in times of trial? We are waiting for the coming of Jesus; in every enconter, gaze upon him, the incarnate and resurrected Lord. Strengthen your faith in him. Write down a resolution and offer it up for catechists, that they may be supported by the rock of the Church and spread the Lord’s message with their own life. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành một chút thời gian để nhớ về ý chỉ cầu nguyện của ĐTC dành cho các giáo lý viên trong tháng này. Chìa khóa để giúp họ là sự kiên định của chính chúng con trong cuộc sống: “Chúng ta hãy giúp đỡ, dẫn đưa người khác đến gặp Chúa Giêsu qua chính lời nói, hành động và đời sống chứng nhân của chúng ta”. (ĐTC Phanxicô). Con có cố gắng sống theo đức tin của mình không? Hành động của con có tuyên xưng tình yêu của Chúa Giêsu hằng sống giữa chúng con? Mùa Vọng, mùa mong chờ Chúa đến, xin cho con cảm nếm nỗi mong chờ ấy trong tất cả những gì con trải qua. Con dành một chút thời gian để cầu xin Thiên Chúa ban nhiều ân sủng cho các giáo lý viên trước khi tiếp tục các hoạt động hàng ngày.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a moment to remember the Pope’s prayer intention for catechists. The key to helping them is our own consistency in life: “Let us help and guide encounters with Jesus through words and actions, with witness.” (Pope Francis). Do you try to live out your beliefs? Do your actions proclaim the love of the living Jesus among ourselves? This Advent, look forward to the coming of Jesus in all that you experience. Take a moment to pray for grace upon catechists before continuing on with your daily activities.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tìm một không gian yên tĩnh để ôn lại một ngày của mình theo lời dạy của ĐTC Phanxicô: “Hãy tự nhắc nhở mình về Chúa Giêsu Kitô, Đấng Phục Sinh. Các giáo lý viên thân mến, chúng con có phải là lời nhắc nhở của Thiên Chúa không? Chúng con có thực sự giống như những người canh gác đánh thức người khác, khiến mọi người phải nhớ đến Chúa và bừng cháy trái tim không? ” Con có ghi nhớ tất cả những việc Chúa đã làm và vẫn tiếp tục làm cho mình không? Con có đánh thức điều này nơi tha nhân không? Ghi nhớ điều này giúp con xây dựng trên đá tảng vững chắc mà không bị sụp đổ. Nguyện xin Cha tha thứ cho những lúc con đã yếu lòng tin hôm nay, đồng thời con dâng lời cầu nguyện cho các giáo lý viên, để họ luôn có những ký ức và con tim tươi mới về Lời hằng sống của Chúa Giêsu. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Seek out a quiet space to review your day in light of this teaching of Pope Francis: “Remind yourself of Jesus Christ, the risen one. Dear catechists, are we a reminder of God? Are we truly like watchmen who cause people to think of God and inflame hearts?” Do you keep in mind all that the Lord has done and continues to do for you? Do you awaken this in others? A good memory allows for construction on the solid ground without anything falling over. Ask forgiveness if your faith was not as strong today and pray for catechists, that they may keep fresh in their memories and hearts the living word of Jesus. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao