Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-03-2022

⏰TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN⏰

⏰NGÀY 03/03/2022⏰

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Cuộc hành trình Mùa Chay này chính là thời điểm để con bước đi theo chân của Chúa Giê-su. “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9,23). Thập giá Ngài trao cho con không trở nên quá nặng, ách của con sẽ nhẹ nhàng hơn vì sứ mạng của con sẽ cân xứng với sức mạnh và khả năng mà con có. Chính Ngài đã vác Thập giá trước, và con chỉ thông phần với Ngài. Ngài luôn là Người đi bước trước trong đời của con. Lạy Chúa, xin đến sửa đổi con cho Ngài qua việc đền tội, và con xin cầu nguyện cho những người đang chịu đau khổ vì chiến tranh tại Ukraina. Lạy Cha, con tín thác vào Ngài.

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

The adventure of Lent is to follow in your footsteps, Lord Jesus. “If anyone wants to come after me, let him deny himself and take up his cross daily, and follow me” (Lk 9:23). The cross that you entrust to me is not too heavy, your yoke is easy to bear because you proportion the mission of each one to his strengths, to his abilities. You yourself carry the Cross first, I only help you. You are the first at work in my life. Lord, come readjust me to you through penance. I believe in you.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

        “Chúng ta được kêu gọi xây dựng tinh thần liên đới, bắt đầu từ nhu cầu của những người yếu thế và thiệt thòi nhất. Tuy nhiên, để chữa lành thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch và xây dựng một tương lai toàn diện, bền vững hơn mà ở đó công nghệ phục vụ cho nhu cầu của con người chứ không phải tách lìa mỗi người chúng ta với nhau, chúng ta không chỉ cần một công dân có trách nhiệm, mà còn là những lãnh đạo được chuẩn bị và được thúc đẩy vì thiện ích chung.” (ĐTC Phanxicô). Lạy Chúa, con phó thác vào Chúa những nhà lãnh đạo mà con nghĩ đến, đặc biệt những nhà cầm quyền liên quan đến cuộc chiến đau thương tại Ukraina. Con có thể liên lạc với một trong số họ và trò chuyện với họ trong sự thật.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“We are all called to promote the spirit of solidarity, starting from the needs of the weakest and most disadvantaged people. However, to heal the world hard hit by the pandemic and to build a more inclusive and sustainable future in which technology serves human needs and does not isolate us from one another, we need not only responsible citizens, but also leaders prepared and animated by the the common good.” (Pope Francis) Lord, I entrust to you the leaders of whom I think. Maybe I can get in touch with one of them soon to speak to them in truth.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

 Mùa Chay thường được gọi là “Mùa Bốn Mươi”, nghĩa là bốn mươi ngày được kết hợp cùng Chúa. Lạy Chúa, con đã dâng hiến chính mình con cho Chúa chưa? Con đã để tâm đến những gì mà Chúa khao khát nơi con chưa? Con nhớ lại những tình huống khác nhau và tự hỏi: Chúa muốn con làm gì? Con đã nhận ra nó ngay tức khắc hay là con chỉ nghĩ về nó khi này? Lạy Cha, xin khắc ghi vào lòng con hình ảnh của Người Con. Ngày mai là thứ Sáu, ngày của sự sám hối. Con sẽ kiêng thịt: nguyện ước cho hy sinh này mang con đến gần với Chúa hơn. Con phó dâng vào lòng tha thứ của Ngài cho những thiếu sót, sự bội nghĩa và con tim chai đá của mình. Lạy Cha chúng con… 

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Lent can sometimes refer to being “given” or “loaned.” Have I given myself to you, Lord? Have I been attentive to what you desire of me? I think back to the different situations and I ask myself: what was your desire? Did I perceive it at the time or am I only thinking about it now? Lord, form in me the image of your Son. Tomorrow is Friday, a day of penance. I will not eat meat: may this effort bring me closer to you. I entrust to your forgiveness my carelessness, my ingratitude, and my hardness of heart. Our Father…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao