Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 03/06/2021 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, con biết ơn vì ngày mới này và trái tim con sẵn sàng gặp gỡ Cha trong hành trình của con. Con lắng nghe lời Chúa dạy: “Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, …

The post Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-06-2021 appeared first on Dòng Tên Việt Nam-Dòng Chúa Giêsu.