Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 03/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, ngày hôm nay của con khởi đầu bằng lời cảm tạ với tất cả những ai đến trong cuộc đời con để nâng đỡ con bằng cách này hay cách khác. “Bà ấy đến bái lạy mà thưa Người rằng: ‘Lạy Ngài, xin cứu giúp tôi!’” (Mt 15,25) Hôm nay, xin cho con nhận ra rằng con không có khả năng làm tất cả mọi việc, con cần đến sự trợ giúp từ những người khác, và vì thế, con không còn cảm thấy xấu hổ khi cầu xin ai đó giúp đỡ mình. Con xin dâng mọi việc làm hôm nay cho ý chỉ cầu nguyện mà ĐTC đã trao phó cho Mạng Lưới Cầu Nguyện. Sáng danh…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I start my day by saying thank you for those people in my life who have helped me. “But the woman came and did him homage, saying, ‘Lord, help me.’” (Mt 15:25) Today I will not be ashamed to ask for help, to recognize that I am not capable of everything, that I need others. I offer the works of this day for the intentions that the Holy Father entrusts to his Worldwide Prayer Network. Glory be.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Sẽ chẳng có cách nào để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng của thế giới nếu ta chỉ nghĩ đến các hình thức giúp đỡ lẫn nhau giữa các cá nhân hoặc các nhóm nhỏ. (ĐGH. Phanxicô, Thông điệp Fratelli Tutti, §126)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

There is no way to resolve the serious problems of our world if we continue to think only in terms of mutual assistance between individuals or small groups (Pope Francis, Fratelli Tutti §126)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Khi ánh chiều dần buông, con chạy đến bên Chúa, đơn sơ thinh lặng trong khoảnh khắc hiện tại này. Nhớ lại tất cả những sự lành mà Chúa đã thương ban một cách đặc biệt, trái tim con khẽ ngân lên lời tạ ơn. Các thành quả con đạt được hôm nay bắt nguồn từ đâu? Những suy nghĩ, lời nói và hành động của con ẩn chứa động lực gì? Liệu chúng có trổ hoa đơm trái, mang lại năng lượng sống cho những người xung quanh không? Hay chúng như cây vả cằn cỗi, mãi chẳng sinh được trái nào? Ôi Thiên Chúa giàu lòng thương xót! Xin tha thứ cho sự khô khan của con. Xin giúp con chuẩn bị mình cho một ngày mai sẵn sàng hơn, biết tận dụng những món quà Chúa ban để sinh hoa lợi cho Ngài. Sáng danh…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I regain my calm, remaining in the here and now at the end of this day. I bring to my memory all the graces I received and thank God for them. What was my source of fruitfulness on this day? What force inhabited my thoughts, words and acts? Were they good food for others or were they like a barren fig tree that refused to yield its fruit for the Lord? If so, I repent and prepare for tomorrow in order to put the gifts that God gives me to use. Glory be.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao