Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 03/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày sống mới hôm nay bằng việc dâng lời tạ ơn Cha về lời mời gọi đặc biệt mà Cha đã dành cho con, để con được đến làm việc và ở lại với Ngài. Ngài trân quý lòng tin nơi con và bước vào im lặng của sự lắng nghe: “Tại sao các ông làm điều không được phép vào ngày sa-bát.” (Lc 6, 2). Đoạn lời Chúa hôm nay đã nói gì với con? Chúa Giêsu tập trung mọi thứ vào Tình Yêu, nếu không có điều ấy, lề luật sẽ lên án tất cả chúng con. Con cầu nguyện cho những điều sẽ đến với con trong ngày sống hôm nay. Con có thể làm gì để thực hiện những lời này với tha nhân trong hôm nay?Con sẽ nhìn vào mọi người hơn là những lề luật. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Start this day by thanking the Lord for his personal invitation to work and be with Him. He appreciates your confidence and enters the silence of listening: “Why are you doing what is unlawful on the sabbath?” (Lk 6:1-5). What does this passage say to you? Jesus concentrated everything on Love, without which the law kills. Bring to prayer those people who will fill your day. What can you do for them to embody this Word? Today, it looks at people rather than the rules. Offer everything for them. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng lại ngày sống, hít một hơi thật sâu và nghỉ ngơi trong Chúa. ĐTC Phanxicô dạy chúng ta rằng: “Tình yêu được tạo nên từ sự gần gũi”. Và, “mọi diễn giải ý thức hệ đều là sự làm sai lệch Phúc âm.” Điều gì trong những điều trên vang vọng trong con? Con lắng nghe trái tim mình và hòa nhịp với trái tim của Chúa Giê-su, để tiếp tục ngày sống.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I invite you to pause. Breathe, register, and rest in the Lord. Pope Francis teaches us that: “Love is made of closeness.” And, “every ideological interpretation is a falsification of the Gospel.” What of this resonates with you? Listen to your heart and tune in with that of Christ, and continue your past.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con dành chút thời gian để ngồi lại bên Chúa Giêsu, hít thở thật sâu và được nghỉ ngơi vào cuối ngày. Con đã chăm sóc cho anh chị em mình chưa, đâu là những vấn đề họ đang phải đối mặt? Con có sẵn sàng đáp lời khi họ cần con không? Nhìn vào từng khuôn mặt đã cùng song hành với con hôm nay. Con cầu xin sự tha thứ của Chúa. Con ở lại trong sự bình an của Ngài, và con cầu xin Chúa ôm lấy con trong tình yêu của Ngài, cùng ban cho con ân sủng để chăm sóc cuộc sống của những người xung quanh con. Con vạch ra trước mắt mục tiêu cho ngày mai, và nép thân trong sự che chở của Đức Mẹ. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take some time to be alone with Jesus. Breathe deep and rest. Have you looked after your brothers and sisters, and waht they are dealing with? Were you available to their needs? Look at each of the faces that crossed your path. If you want to ask for forgiveness, this is the time. Stay in peace and ask the Lord to embrace you in His love and give you the grace to take care of the lives of those around you. Point out a goal for tomorrow and give yourself to the protection of our Mother. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao