Tông Đồ Cầu Nguyện, 03-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 03/12/2021

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay là ngày mà toàn thế giới cùng hiệp ý để dâng lời cầu nguyện cho Mạng Lưới Cầu Nguyện, đồng thời trùng với ngày lễ kính thánh Phanxicô Xaviê, vị thánh bảo trợ của TĐCN. Con lắng nghe Lời Chúa: “Chúa Giê-su nói với họ, ‘Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?’ Họ đáp: ‘Thưa Ngài, chúng tôi tin.’ Bấy giờ, Người sờ vào mắt họ và nói: ‘Các anh tin thế nào thì được như vậy.’” (Mt 9,28-29). Chúa Giê-su có thể làm cho người mù được thấy, nhưng Ngài không thể làm những công việc mà tự bản thân con phải làm, như việc tin tưởng vào Ngài chẳng hạn. Con có tin rằng quyền năng của Ngài có thể biến đổi con được không? Lạy Chúa, xin ban cho con ơn tin tưởng, để nhờ đó con được thấy những phép lạ trong cuộc sống hằng ngày. Con xin dâng ngày sống hôm nay cho các Giáo Lý Viên, để đức tin của họ sẽ là ánh sáng cho những ai mù lòa hoặc chưa nhận ra hướng đi trong cuộc đời. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Today the worldwide day of prayer for the Network coincides with the feast day of our patron, St. Francis Xavier. Join us as we listen to the word: “Jesus said to them, ‘Do you believe that I can do this?’” (Mt 9:28). Jesus can give sight to the blind, but he cannot do the things that you must do yourself. Do you believe that his power can transform you? Ask for the grace to believe and you will see the miracles of everyday life all over. Offer up this day for catechists, that their faith may be a light for all those who are blind or unable to see where they are going in life. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi đôi chút để mở lòng đón nhận sứ mạng của Chúa như Thánh Phanxicô Xaviê đã làm. ĐTC nhắc nhớ chúng con rằng: “Điều thu hút người khác là lời chứng. Là một người Giáo Lý Viên có nghĩa là làm chứng cho đức tin, là sống ‘lời nói đi đôi với việc làm’ trong đời sống hằng ngày của mình.” Con đang sống ngày hôm nay của con như thế nào? Ước gì con luôn biết hướng lòng mình đến ánh sáng đức tin để những người xung quanh con được thu hút bởi Chúa Ki-tô. Giờ đây, con quay lại những hoạt động hằng này của mình, dâng những việc con làm để cầu nguyện cho các Giáo Lý Viên, để chính họ sẽ là những người giáo dục thông qua đời sống chứng nhân của mình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break to open your heart to Christ’s mission like St. Francis Xavier did. The Pope reminds us that “witness is attractive. To be a catechist means to give witness to faith, to be consistent in one’s own life.” (Pope Francis). How are you living out today? Redirect yourself to the light of faith so that those around you feel attracted to Christ. Go back to your daily activities, offering your work up for catechists, that they may be educators through witness.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

         Trong thinh lặng, con nhìn lại ngày sống đã qua trong ánh sáng của đoạn Kinh Thánh: “Bà Maria Mác-đa-la đi báo cho các môn đệ: ‘Tôi đã thấy Chúa’, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà.” (Ga 20,18) Những lời này có âm vang trong lòng con không? Con có trò chuyện với Thiên Chúa, Đấng hiện diện cách sống động và chân thật không? Liệu rằng những điều con nói với người khác về Chúa có xuất phát từ tình yêu đang rực cháy trong trái tim con chăng? Khi con sống yêu thương, thì tình yêu của Ngài sẽ hiện hữu nơi chính con, và lan toả tới người khác bằng lòng nhiệt thành và niềm vui trong mỗi bước con đi. Con xin ơn tha thứ và con viết xuống một quyết tâm cho ngày mai. Con xin kết thúc ngày sống hôm nay, ngày thế giới cầu nguyện bằng lời kinh Kính Mừng. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Enter into silence and review your day in light of this passage from Scripture: “Mary of Magdala went and announced to the disciples, ‘I have seen the Lord,’ and what he told her” (Jn 20:18). Does this resonate in your heart? Do you talk to the living Lord, the tangible and real one? Do the things you tell others about Jesus come from a burning love in your heart? When we love, Christ’s love is manifested through us, passing through others’ lives with enthusiasm and joy at every step. Ask forgiveness if necessary and write down a resolution for tomorrow. Close out this worldwide day of prayer with an “Amen.” Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao