Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-01-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 04/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con cảm tạ Ngài vì một ngày mới, và con mở lòng mình để gặp gỡ Cha trong Thánh Kinh: “Họ đáp: ‘Thưa Ráp-bi (nghĩa là thưa Thầy), Thầy ở đâu?’ Người bảo họ: “Đến mà xem” (Ga 1,38). “Hai môn đệ đã đi theo Người và ở lại với Người ngày hôm đó. Không khó để hình dung ra cách họ ngồi xuống, đặt câu hỏi, và hơn hết là lắng nghe lời Người, trong lòng họ bừng lên mỗi khi nghe Thầy mình giảng. Hãy làm cho người ta biết đến vẻ đẹp của Lời Chúa, vẻ đẹp hầu cho mọi người đáp lại lời mời gọi cách mạnh mẽ hơn, vĩ đại hơn” (ĐTC Phanxicô). Những lời này vang dội lại trong con như thế nào? Ngày hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi con; hãy chú ý lắng nghe lời Người đang nói với con và đáp lời Người. Con ghi nhớ và dâng lời cầu nguyện theo ý chỉ tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Appreciate this new day and open up your heart to encounter the Lord in his word: “They said to him, ‘Rabbi, where are you staying? He said to them, ‘Come, and you will see.’” (Jn 1:38). “The two follow him and stay with him that evening. It is not difficult to imagine them seated, asking questions and, above all, listening to him, feeling that their hearts are set on fire each time the teacher talks. Make the beauty of his words known, the beauty so that others may respond to the call in a bigger, greater way” (Pope Francis). How does this resonate with you? Today Jesus calls you; listen now to what he is saying to you and respond to it, keeping in mind the monthly intention. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tạm dừng công việc thường nhật để được Chúa Giêsu bổ sức. ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở rằng: “mỗi một cuộc gặp gỡ thực thụ với Chúa Giêsu sẽ không bao giờ bị quên lãng…. sau cuộc viếng thăm Đức Giêsu, hai môn đệ trở lại với anh em của họ, và niềm vui, ánh sáng từ cuộc gặp gỡ đó đã tuôn trào trong lòng họ như một dòng suối.” Những hoa trái nào mà con đã được ân ban từ những cuộc gặp gỡ với Chúa? Vẫn còn đó những anh chị em trên thế giới đang bị ngược đãi vì lòng tin và cần đến sự giúp đỡ của con. Chứng tá của con trong cuộc sống hằng ngày rất hữu dụng để giúp đỡ họ. Lạy Cha, xin ban thêm sức mạnh cho những ai đang bị bắt bớ, và giúp con tiếp tục ngày sống của mình.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Stop your daily activites to recover your strength with Jesus. Pope Francis reminds us that “every authentic encounter with Jesus is never forgotten… when the disciples came away from this encounter and returned to their brothers, this joy, this light poured into their hearts like a flood.” What fruits do your encounters with the Lord give you? There are brothers and sisters in this world who are being mistreated because of their faith and need your help. Your witness in everyday life is valuable for working with them. Ask that the Lord strengthens those persecuted and continue on with your daily tasks.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nhìn lại ngày sống hôm nay của con. Con biết Chúa đang nhìn và chờ đợi con. Con cảm thấy ngày hôm nay như thế nào? Con có ghi nhớ rằng Chúa luôn đồng hành cùng con thông qua tất cả hoạt động của con không? Con có dành thời gian của con cho Chúa không? Con có trò chuyện với Ngài đang khi làm những công việc hằng ngày không? Chính Chúa củng cố và làm cho các mối tương quan của con được vững mạnh. Con có xúc tiến các cuộc gặp gỡ với những người trong cuộc sống của con không? Con trân trọng sự hiện diện và biết ơn vì sự sống của những người xung quanh con. Con sẽ cố gắng để đảm bảo rằng những cuộc gặp gỡ của con luôn luôn chứa đựng tâm tình từ trái tim Chúa Kitô. Con xin cùng hiệp ý cầu nguyện cho ý chỉ của ĐGH trong tháng này. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Review the day. Look as God looks at you and waits for you. How did you experience today? Did you keep in mind that he accompanied you throughout all your activities? Did you offer up your time to him? Did you converse with the Lord during your daily work? Relationships are strengthened with God. Did you promote encounters for those in your life? Appreciate their presence and be grateful for the lives of those around you. Make sure that your encounters always contain the sentiments of Christ’s heart. Pray for the monthly intention. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao