Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-04-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/04/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Thứ Ba Tuần Thánh. Con tạ ơn Chúa vì một ngày mới. Con chuẩn bị bước đi cùng Chúa Giêsu trên con đường thương khó. Ngài là mẫu gương phi bạo lực và cũng là nạn nhân của bạo lực gây ra bởi những ai không hiểu Ngài. “Bạo lực xúc phạm đến Danh Thiên Chúa” (ĐTC Phanxicô). “Chúa chấm một miếng bánh, trao cho Giuđa, con ông Simon Iscariot. Y vừa ăn xong miếng bánh, Xatan liền nhập vào y.” (Ga 13,26-27) Con cầu nguyện cho những người không hiểu được ngôn ngữ hòa bình. Thay vì làm suy yếu các mối tương quan với tha nhân hoặc đáp trả tha nhân một cách hung hăng, con sẽ đem an hòa vào nơi tranh chấp. Lạy Cha chúng con ở trên trời…

WITH JESUS IN THE MORNING

Holy Tuesday. Give thanks for a new day. We are preparing to accompany the Lord in His most difficult moments. Jesus was a master of nonviolence and a victim of violence by those who did not understand Him. “Violence is a desecration of the name of God” (Pope Francis). So he dipped the morsel and [took it and] handed it to Judas, son of Simon the Iscariot. After he took the morsel, Satan entered him” (Jn 13:26-27). Pray for those who do not understand the language of peace. Do not weaken your bonds with others, and do not answer others with aggression but restore peace to conflicts. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con dành chút thời gian trong ngày để hồi tâm và hiệp nguyện với ý chỉ của ĐTC trong tháng. “Tôi ước ao tất cả mọi người đạt được những bước tiến cụ thể; để tín đồ từ các tôn giáo khác nhau và những người thành tâm thiện chí có thể cùng nhau khẳng định: thời ta đang sống chính là thời đại của tình bằng hữu. Chúng ta nỗ lực mỗi ngày để tất cả sống với nhau như anh chị em.” Phần con, con cũng nỗ lực để xây dựng bình an nơi gia đình và chỗ làm việc. Con chỉ nói khi lời nói của con giúp ích hơn việc giữ thinh lặng.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take some time to recenter your heart and pray with the Pope for the prayer intention of the month. I hope that they achieve concrete steps; for together, believers of other religions and people of good will can affirm that today is a time of friendship avoiding fueling confrontations and divisions. We work each day so that all can live in peace as brothers and sisters.” You, too, can work for peace in your homes and work places. Speak only when your words help more than silence.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Với ân sủng Chúa, con nhìn lại ngày sống của mình. Con tạ ơn vì Chúa là Đấng hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Con nhớ lại, liệu con có đặt trái tim mình cận kề trái tim của Chúa không? Con có hành động, dẫu riêng tư hay công khai, với lòng xót thương? Hay con dập tắt khao khát của tha nhân để mưu cầu bản thân? Con xin Chúa thứ tha và quyết tâm chống lại chủ nghĩa vị kỷ mù quáng bằng những việc làm vì ích lợi của mọi người. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

With your grace I review the day. I give thanks because you are meek and humble of heart. I reflect: have I put my heart close to yours? Have I acted, in private and in social life, with mercy, or have I stifled the desires of others to feel successful? I ask for forgiveness and I propose for tomorrow to counteract blind egoism with gestures that value everyone. Hail Mary.