Tông Đồ Cầu Nguyện, 04-06-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 04/06/2021

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Con mở rộng trái tim và vòng tay trên hành trình cầu nguyện hằng tháng. Ngày hôm nay, Thiên Chúa quy tụ chúng con cách trực tuyến. “Và đám dân chúng thích thú nghe Người nói” (Mc 12, 35-37). Con đặt mình ở giữa đám đông người đang nghe Chúa Giêsu giảng dạy. Liệu những lời nói và cử chỉ của con có lan toả sự gần gũi và bình an hay chưa? Ngày hôm nay, con nguyện trao những hành xử tốt lành và sự tử tế, để cầu nguyện cho ý chỉ tháng này, là cho các bạn trẻ đang chuẩn bị kết hôn, nhận được sự giúp đỡ của cộng đoàn để lớn lên trong một tình yêu như tình yêu của Chúa Giêsu. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Open your heart and arms on this monthly journey of prayer. The Lord summons us today online. “Many people came to Jesus and listened to him with pleasure” (Mark 12:35-37). Imagine yourself among the people listening to his preaching. Do your words and gestures also generate closeness and peace? This day of prayer offers your good treatment and your kindness, for the challenge of the month, so that young people who want to get married, receive the support of the community to grow in a love like that of Jesus.  Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con nghỉ ngơi và suy ngẫm ý chỉ của Đức Thánh Cha là cầu cho những người trẻ cần giúp đỡ, để khám phá vẻ đẹp của hôn nhân, như tình yêu đích thực từ Phúc Âm. “Đức mến cao trọng hơn tất cả” (1Cr, 13). Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rõ hơn rằng “Thiên Chúa là Đấng chậm giận”…điều này được nhìn nhận khi Ngài không để bản thân cuốn vào những bốc đồng và tránh công kích. Đó là phẩm chất của Thiên Chúa của Giao Ước, Đấng mời gọi con người noi gương Ngài… trong đời sống gia đình” (ĐGH Phanxicô). Xin cho con biết đặt mình vào vị trí của người tấn công con để cơn giận của con có thể tan biến. Con quyết tâm thực hiện vì tình yêu khi khởi động lại buổi chiều của mình.    

WITH JESUS DURING A DAY

Take a break, remember the Pope’s intention in favor of young people in need of help, to discover the beauty of marriage, as true evangelical love. 1 Cor 13 expresses: “love supports everything,” Pope Francis clarifies that it means that “God is slow to anger”… this is seen when the person does not allow himself to be carried away by impulses and avoids attacking. It is a quality of the God of the Covenant that calls for the imitation of him… within family life” (Pope Francis). Try to put yourself in the place of your attacker, maybe your anger will disappear. Do it for love by relaunching your afternoon.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Vào cuối Ngày Thế Giới Cầu Nguyện theo ý chỉ của ĐGH, con dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì những điều con đã sống. Con nhìn ngắm những anh chị em cùng chung sống hay thân thiết với con. Liệu con đã kiên nhẫn với họ hay chưa? Con có nhìn nhận những mặt tốt của mỗi người gần gũi với con? Hay con có khuyến khích họ trở nên phiên bản tốt nhất của mình? ĐGH Phanxicô căn dặn rằng: “Trong đời sống gia đình, mỗi người là một người nông dân làm việc trên mảnh đất tươi mới – là những người mình yêu thương, khơi dậy điều tốt nhất từ nơi họ.” Con nài xin ơn tha thứ mà con cần đến, và lên kế hoạch cho buổi sáng mới đầy yêu thương, để giúp những người trẻ với ơn gọi hôn nhân luôn kiên nhẫn với những khuyết điểm của người bạn đời mình. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At the end of this World Day of Prayer for the Pope’s Intentions, thank God or what you lived. Look at those who live with you or close to you. Were you patient with them? Do you try to see the good side of each person near you? Do you empower the best that is in them? Pope Francis teaches us that “In the life of the family, everyone is a farmer who works in the fresh land that is his loved ones, stimulating the best of them.” Ask for forgiveness if necessary, and plan a morning in love, to help young people who marry to be patient with the defects of the spouse.  Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.