Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-01-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 05/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

“Đấng mà sách Luật Mô-sê và các ngôn sứ nói tới, chúng tôi đã gặp: đó là ông Giê-su, con ông Giu-se, người Na-da-rét…’Cứ đến mà xem’” (Ga 1,45-46). Mỗi khi cảm nghiệm được tình yêu của Chúa, mọi người muốn chia sẻ niềm vui ấy tới người khác và ước mong họ cũng cảm nhận được tình Chúa yêu thương. Đó là niềm vui khi biết mình được yêu, được nhận biết và gặp gỡ Chúa. Liệu con có cảm nghiệm được niềm vui ấy chăng? Lạy Chúa, xin ban thêm cho con niềm tin, để con lan tỏa tình yêu của Chúa tới anh chị em xung quanh mình mà không lo sợ khi bị từ chối. Con xin dành ngày hôm nay cầu nguyện cho những người bị bức hại vì đức tin, để các quyền lợi của họ được công nhận trong xã hội. Lạy Cha chúng con….

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

We have found the one about whom Moses wrote in the law, and also the prophets, Jesus, son of Joseph, from Nazareth… Come and See (Jn 1:44-45). When we find God’s love, we want to share it because we desire that everyone has this experience too: the joy of knowing oneself to be loved, known, and encountered by the Lord. Is that your experience? Ask for the grace of faith that spreads to those around you without fear of being rejected. Offer up your day for those persecuted for their faith, that their rights may be reocgnized in every society. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tìm một không gian yên tĩnh và dành chút thời gian để cầu nguyện với những lời ĐTC Phan-xi-cô nhắn nhủ: “Chúa Giêsu nói với chúng ta về Chúa Cha và giúp ta nhận biết tình yêu của Người. Từ đó, mỗi người chúng ta cũng mong muốn lan tỏa tình yêu ấy đến những người ta yêu thương rằng: ‘Tôi đã gặp được tình yêu của Chúa’ hoặc ‘Tôi đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình.’” Mỗi khi gặp gỡ Ngài, con cảm nhận được điều gì? Có ai đang cần đến chứng từ của con chăng? Con quay trở lại nhịp sống và cầu nguyện cho những người bị phân biệt đối xử về tôn giáo, để phẩm giá của họ được công nhận và tôn trọng.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Find a quiet place and take a moment to pray for what Pope Francis says: “Jesus speaks to us of the Father and helps us to know his love. Then, spontaneously, the desire to communicate this love to those we love sprouts within us: ‘I have encounter this love’ or ‘I have encoutnered the meaning of my life.’ What does an encounter with the Lord bring out in you? There are those who need your witness. Return to your day and pray for those who are discriminated for their religion, that their dignity may be recognized and respected.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Lạy Cha, một ngày sống nữa đang dần khép lại. Con lắng đọng tâm trí và cảm nhận cảm giác yên bình trong con. Hôm nay, con có nhận được ân huệ đặc biệt nào không? Thế giới này được dựng nên cho tất cả mọi người, và cho chính con, tất cả đều là biểu hiện của Tình Yêu Thiên Chúa. Hôm nay con có sống hết lòng với những gì Chúa ban tặng không? Con có sống chậm lại để cảm nếm sự thật này không? Con có cố gắng thể hiện tình yêu qua sự thân thiện, chào đón, vui vẻ, phục vụ anh chị em, và một chút hài hước hay không? Con ghi xuống những tâm tình hôm nay và quyết tâm lan tỏa tình yêu ấy đến cho mọi người. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close out the day as it ends. Quiet your mind and regain a sense of interior calm. Is there any special grace that you received today? Be grateful for it. For your neighbors, the created world, and for yourself: these are all expressions of God’s love. Are you conscientious of these things during your day? Do you slow down to savor this truth? Do you try to express the love that dwells witin you through actions of friendliness, welcome, joy, service, and good humor? Make note of what you find out and resolve to be moved to give what you recieve from the Lord. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao