Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 05/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hôm nay, Giáo hội đưa ra một đoạn Tin Mừng dành cho ĐTC Phanxicô: ơn gọi của thánh Mát-thêu và ơn gọi của những người tội lỗi. “Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn.” (Lc 5,32) Lạy Cha mến yêu, con xin tạ ơn Ngài vì đã tỏ lòng thương xót với Thánh Mát-thêu. Là một môn đệ kiểu mẫu, thánh nhân đã nghe thấy lời kêu mời của Cha và đáp lại lời mời gọi đó không chút do dự. Xin tạ ơn Chúa vì Đức Thánh Cha Phanxicô, một mục tử tốt lành nương theo hình ảnh của Cha. Con xin dâng lời cầu nguyện theo ý nguyện của ĐGH trong tháng này: Đó là khi đối mặt với những thách đố của đạo đức sinh học, xin cho các Ki-tô hữu luôn cổ võ việc bảo vệ sự sống bằng lời cầu nguyện và luôn sẵn sàng dấn thân trong xã hội.

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

The Church today offers a Gospel dear to Pope Francis: the vocation of Matthew and the call of sinners. “I have come to call not the just, but sinners to be converted” (Mt 5:32). Thank you, Lord, for showing mercy to Matthew. As a model disciple, he heard your call and responded to it without compromising. Thank you also for Pope Francis, a good shepherd in your image. I entrust to you the intention that he recommends to us this month: that, faced with the new challenges of bioethics, Christians always promote the defense of life through prayer and action.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Tốc độ tăng trưởng đổi mới khoa học công nghệ và toàn cầu hóa, một mặt làm gia tăng sự tương tác giữa các nền văn hóa, tôn giáo và các mảng kiến thức khác nhau, mặt khác lại làm xa cách chiều kích của gia đình nhân loại. Do đó, việc tăng cường nghiên cứu và đối mặt với những tác động của sự phát triển của xã hội này là cấp thiết, để có thể thiết lập sự hiểu biết nhân học tương xứng với thách thức lịch sử này” (ĐTC Phanxicô). Ở mức độ của mình, con cũng quan tâm trước thử thách vĩ đại này. Con muốn chia sẻ gì về điều này? Và con có thể chia sẻ cùng ai?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“The growing pace of technological and scientific innovation and globalization are, on the one hand, multiplying interactions between cultures, religions, and different knowledges, and on the other, between the many dimensions of the human family and the home. It is therefore urgent to intensify the study and confrontation of the effects of this evolution of society; a technological understanding that can establish an anthropological understanding of it that is equal to this historical challenge” (Pope Francis). At my level, I am concerned by this great challenge. What would I like to share about it? And whom can I tell?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con tạ ơn Chúa vì một ngày sống đã qua. Con khám phá ra sự hiện diện của Chúa qua ơn gọi của những người tội lỗi, và chính con cũng là một trong những số ấy; qua một ngày mới là món quà của Chúa ban tặng. Con cố gắng chiêm nghiệm sâu sắc hơn những ơn ban của Chúa trong hôm nay. Ngài im lặng hay đang lên tiếng mời gọi con? Các hoạt động của con đang diễn ra trong yên bình hay hỗn loạn? Con tạ ơn Chúa vì những điều đẹp đẽ, cùng xin Ngài tha thứ vì sự thô lỗ của con. Con chuẩn bị tâm hồn mình để sống ngày mai trong niềm vui của Chúa Giê-su Phục Sinh. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Looking back over the past day, I am grateful. I discover God present, through the call of sinners, of whom I am; by the given time, for a new day is a gift from His hand. I strive to better perceive the gift of God today. Was He in silence or in speech? Was I in a peaceful unfolding of my activities or in frenzy? I thank you, Lord, for what was beautiful. I ask pardon for my rudeness. I am preparing to live tomorrow in the joy of the risen Jesus. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao