Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 05/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Sáng nay, con muốn đi sâu vào những tác động của Bí Tích Thánh Thể, đây là món quà tình bạn của Chúa Giê-su và là sứ mệnh mà Ngài trao phó cho chúng con. Có một mối liên hệ mật thiết giữa “Thánh Lễ” và “Sứ mạng”. Lạy Cha nhân lành, xin đưa trái tim con đến gần Trái Tim Chúa Giê-su, con Cha, Đấng hiến thân vì con và đến với con qua Bí Tích Thánh Thể. Xin Thánh Thần Ngài biến con thành người bạn và người môn đệ của Chúa Giê-su, luôn sẵn sàng cho sứ mệnh của Người. Con nhớ đến đoạn Tin Mừng vào một ngày nọ, Chúa Giê-su đuổi quỷ ô uế, sau khi được Người cho phép thì: ” Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo.” (Mt 8,31). Lạy Cha chúng con ở trên trời….

WITH JESUS IN THE MORNING

This morning I would like to enter into the dynamics of the Eucharist, that is Jesus’ gift of friendship and the mission he sends us on. The word “mass” is related to “mission.” Kind Father, bring my heart closer to the Heart of your Son Jesus, who offers himself for me and comes to me in the Eucharist. May your Holy Spirit make me His friend and His apostle, available for His mission. I remember the Gospel in which one day Jesus expelled the impure demons: “They came out and entered the swine” (Mt 8:31). Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Chúa Giê-su đã chết và hiến thân mình vì chúng ta và Ngài cũng mời gọi chúng ta hãy trao ban bản thân mình để cho đi vì người khác. Chúng ta hãy nhớ đến cộng đoàn tín hữu đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem: Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông Đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng.” (Cv 2,42). Chúng ta cũng hãy nhớ đến các Thánh – nổi tiếng hay vô danh – những người đã tự “bẻ” mình ra để “nuôi sống” anh chị em mình. Cũng hãy nhớ đến những người cha, người mẹ đã hy sinh bản thân mình để có được những bữa ăn nuôi dưỡng con cái họ từng ngày.” (ĐTC Phanxicô). Bài Giảng Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Giêsu (26/05/2016)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Jesus broke, breaks for us. And he asks us to give ourselves to break for others. Let us remember the first community in Jerusalem: ‘They worked […] to break bread’ (Acts 2:42). Let us also think of all the saints – famous or anonymous – who have “broken” themselves to “feed” their brothers and sisters. How many mothers and fathers, with daily bread cut from the table at home, that have broken their hearts to help their children grow, and to grow well!” (Pope Francis)
Mass on the Solemnity of the Body and Blood of Christ (May 26, 2016) | Francisco (vatican.va)- paragraph 5

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, xin đoái nhìn đến niềm khao khát được trò chuyện cùng Chúa, khao khát được nhìn mọi sự dưới ánh nhìn của Ngài. Xin cho con nhìn lại một ngày bằng thái độ trong kế hoạch cứu độ của Ngài. Con nhìn lại cách con lên đường và bắt đầu các hoạt động của mình. Con đã cảm thấy thế nào? Thật vội vã? Thật trống rỗng? Hay thật can đảm? Lạy Chúa, Ngài biết rõ con. Con đã làm hết sức mình chưa? Nếu con đã cố hết sức mình rồi, thì con xin tạ ơn Chúa vì Ngài luôn bên con. Nếu con chưa nhiệt tình với những sứ mạng Ngài ban, lạy Chúa, xin tha tội cho con. Vì Ngài tin rằng con sẽ yêu thương những người quanh con, nên con cũng tin vào Ngài với niềm tin như thế. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và thêm sức cho con vào ngày mai. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

This afternoon, Lord, look at my desire to speak to you, to enter into your way of seeing. Yes, I would like to look at the day from the perspective of your saving plan. I remember how I set out and started my activities. How did I feel? Frantic? Empty? Brave? Lord, you know me. Did I do what I could? If so, I thank you. If I have not been enthusiastic about the tasks you give me, forgive me. As you count on me to love those who are close to me, so I count on you. May your Holy Spirit enlighten me and strengthen me tomorrow. Hail Mary.