Tông Đồ Cầu Nguyện, 05-12-2021

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 

NGÀY 05/12/2021

🌻 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG 🌻

Con chào đón ngày Chúa Nhật mùa Vọng trong tâm tình biết ơn và mở rộng lòng mình lắng nghe lời Chúa. “Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi.” (Lc 3,4) “Lối đi thẳng” thì tràn ngập bình yên và an toàn. Liệu “lối đi” của con có còn những chướng ngại hay gập ghềnh nào chăng? ĐGH Phanxicô đã nói: “Trên hết, chúng ta được mời gọi lấp đi những ‘lỗ hỏng’ trong tâm hồn mình, do bởi sự thờ ơ và lạnh lùng của ta. Chúng ta được mời gọi mở lòng để cảm nhận mọi sự như cách Chúa Giêsu cảm nhận”. Liệu có ai mà con cần phải hàn gắn mối tương quan, nối lại trò chuyện chăng? Lạy Chúa, xin giúp con quyết tâm thực hiện, và dâng lời cầu nguyện cho các giáo lý viên, để họ trở nên lối thẳng đường ngay. Lạy Cha chúng con…

🌻 WITH JESUS IN THE MORNING 🌻

Welcome this Sunday in Advent gratefully and be open to hearing the Lord’s voice. “Prepare the way of the Lord, make straight his paths” (Lk 3:4). Thiat is path full of peace and security. Are there any obstacles or ditches in your relationship paths? “Before all else, we are called to be fill the holes produced by coldheartedness and indifference. We are called to open ourselves up to feeling as Christ did” (Pope Francis). With whom is it necessary to reestablish connections, to smooth out the lines of communication? Make a resolution to do this and pray for catechists, that they may be a path of encounter without obstacles. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀 CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY 🍀

Con tạm dừng các hoạt động trong ngày để lấy lại sức và suy ngẫm lời ĐGH Phanxicô đã nói: “Không ai có thể có mối tương quan ngập tràn tình yêu, huynh đệ và bác ái với người khác nếu trái tim họ đầy những chỗ lồi lõm, tựa như người ta chẳng thể nào đi đứng trên một con đường chỉ toàn ổ gà vậy.” Con có san phẳng con đường của con cho những người khác đi vào hay chưa? Con có vun đắp các mối tương quan với những người bên cạnh con không? Con có thể dùng tình yêu của Chúa để lấp vào những lỗ trống nào? Con xin dâng ngày hôm nay của con cho các giáo lý viên, những người được mời gọi để lắng nghe Lời Chúa và đóng vai trò làm cầu nối cho mọi người.

🍀 WITH JESUS DURING THE DAY 🍀

Pause your daily activities to strengthen yourself and reflect on what Pope Francis says: “Nobody can have a relationship of love, fraternity, and kindness with another if there are holes in the way, just as one cannot walk along a path that is filled with holes.” Do you fix difficulties with other people? Do you foster relationships with those who are at your side? Where must you fill in the holes with Jesus’ love? Offer up your day for catechists, those called to listen to the word and act as bridges.

— ∞  +  ∞ —

🌷 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI 🌷

        Con tách mình khỏi những tất bật của ngày sống hôm nay, nhìn lại sâu thẳm bản thân con, và biết ơn vì buổi tối này. Con nhìn lại ngày sống, những người đã xuất hiện trên con đường của con. Con có phản chiếu tình yêu của Chúa cho họ không? Hành động và lời nói của con có phải là hành động và lời nói của Chúa? Con có củng cố các mối tương quan của con không? Con có mở lòng và lắng nghe? Con có xa lánh ai chăng? Con dâng những gì con đã trải qua trong ngày hôm nay cho lòng thương xót của Chúa và hạ quyết tâm cho ngày mai. Những chứng từ của con có thể giúp giáo lý viên, để họ có thể dạy mọi người thông qua lắng nghe Lời Chúa và tình yêu thương. Kính mừng Maria…

🌷 WITH JESUS IN THE NIGHT 🌷

Step away from all the noise of today, enter into yourself, and appreciate the evening. Look back on your day, the people who were in it and on your path. Were you able to reflect God’s love to each of them? Were your actions and words those of Jesus? Did you strengthen connections? Did you have an attitude of listening and welcome? Did anybody seem distant from you? Leave everything you experienced in God’s hands of mercy and write down a resolution for tomorrrow. Your witness can help support catechists so that they educate through listening to the word and through love. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao