Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-04-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 06/04/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày mới bằng việc cảm tạ Cha vì đã thương ban những người giúp con trở nên tốt hơn mỗi ngày. “Thật, tôi bảo thật các ông: hễ ai phạm tội thì làm nô lệ cho tội.” (Ga 8,34). Lạy Cha, xin cho con nhận ra thân phận tội nhân của mình, để con có thể đón nhận ơn cứu rỗi mà Chúa Giêsu đã ban cho con. Ước gì hôm nay con biết cố gắng tìm gặp Chúa Giêsu và cầu xin Người tha thứ. Con cũng bắt đầu dành thời gian để đi xưng tội trước Lễ Phục sinh. Con dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này cho các nhân viên y tế. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I start this day by thanking the Lord for the lives of those who help me to be better each day. “Truly, truly, I say to you, everyone who commits sin is a slave to sin” (Jn 8:34). We are all sinners; we must recognize this in ourselves and welcome the freedom that Jesus brought us. Today I try to meet Jesus and ask for his forgiveness. I also begin looking for a time to go to confession before Easter. I offer my day in prayer for the Pope’s intention for this month, for healthcare workers. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Con người không phải là một tạo tác tự tạo ra tự do. Con người không tự tạo ra chính mình. Con người có tinh thần và ý chí, nhưng cũng mang bản tính tự nhiên.” (ĐGH Bênêđictô XVI) Liệu con đã cảm tạ Chúa về thể xác này chưa?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Man is not just a self-created freedom. Man does not create himself. He is spirit and will, but he is also nature” (Benedict XVI) Am I able to thank God for my body?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con lắng đọng tâm hồn và sẵn sàng nhìn lại ngày sống. Hôm nay con đã đi cùng ai? Con có giúp đỡ những người cần đến con không? Con ghi lại tên của những người mà con muốn gửi lời cảm ơn. Họ đã mang lại những gì cho ngày sống của con hôm nay? Họ khơi dậy trong con những cảm xúc gì? Con viết ra một từ hoặc cụm từ ngắn để tóm tắt các cuộc gặp gỡ hôm nay. Lạy Chúa, xin cho con một đêm an giấc và một tinh thần phấn khởi chào đón ngày mới khi thức dậy lúc sớm mai. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I make myself present, and I am ready to recollect the day. Whom did I walk with today? Did I help those who needed me? I take note of the names of those people for whom I want to give thanks today. What did they leave in my day? What feelings do they arouse in me? I make a note of a word or short phrase with which to summarize today’s meetings. I’m ready to start a new day tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao