Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 06/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Vào những giây phút đầu tiên của ngày mới, Chúa đã hiện diện và đợi con cầu ngyện cùng Ngài. Con nghe tiếng Ngài văng vẳng bên tai “Này con, cứ yên tâm, con đã được tha tội rồi!” (Mt 9,2). Sự dữ sẽ không chiến thắng. Con khao khát mình được biến đổi và Bí Tích Thánh Thể đã biến đổi con. Nơi Chúa Giê-su, Thiên Chúa đã mặc lấy thân phận con người để chúng con có thể trở nên giống Ngài. Lạy Chúa, con muốn ngừng coi cái ác là điều không thể tránh khỏi, con không muốn chỉ nhìn thấy khiếm khuyết của mọi người nữa. Lạy Chúa, xin giúp con sống một ngày trong Lòng Thương Xót của Ngài. Xin giúp con từ bỏ tội lỗi, chạy đến với Ngài để được thêm sức, để chia sẻ tình thương của Ngài. Lạy Chúa, xin cứu con khỏi mọi sự dữ. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

As the day begins, the Lord goes before us. Let us join Him in prayer. Let us listen to the words of Jesus: “Courage, child, your sins are forgiven” (Mt 9:2). Evil does not have the last word. I desire to let myself be transformed and the Eucharist helps us to do so. In Jesus, God assumed the human condition so that we could become more like Himself. Yes, Lord, I agree: I want to stop seeing evil as something inevitable and seeing in others only their defects. Help me to live today in your mercy. Help me to renounce sin, to let myself be energized by You, to share your goodness. Deliver us from evil. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Bí Tích Thánh Thể hình thành trong chúng ta một ký ức biết ơn, bởi vì chúng ta nhận ra mình là con cái được Chúa Cha yêu thương và được Ngài thỏa lòng. Một ký ức tự do, bởi vì tình yêu của Chúa Giêsu, sự tha thứ của Người, chữa lành những vết thương của quá khứ và xoa dịu ký ức về những đau khổ và chịu đựng sự bất công, một ký ức kiên nhẫn, bởi vì trong nghịch cảnh, chúng ta biết rằng Thần Khí của Chúa Giê-su ngự trong chúng ta. Bí Tích Thánh Thể khích lệ chúng ta, ngay cả trên con đường khó khăn nhất, chúng ta không đơn độc, Chúa không quên chúng ta và ban cho chúng ta sức mạnh bằng tình yêu mỗi khi chúng ta hướng về Ngài.” (ĐTC Phanxicô). Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô (18/06/2017).

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Eucharist forms in us a grateful memory, because we recognize ourselves as children loved by the Father and satisfied by Him. A free memory, because the love of Jesus, his forgiveness, heals the wounds of the past and soothes the memory of the grievances suffered and inflicted; a patient memory, because in adversity we know that the Spirit of Jesus dwells in us. The Eucharist encourages us: even on the hardest path we are not alone, the Lord does not forget us and gives us strength with love every time we turn to Him.” (Pope Francis)
Mass on the Solemnity of the Body and Blood of Christ (June 18, 2017) | Pope Francis (vatican.va) – paragraph 5.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, hôm nay Giáo Hội đã nghe lời mời gọi đón nhận Lòng Thương Xót của Chúa. Con đã có thái độ sống như một tội nhân tin tưởng vào sự tha thứ của Ngài chưa? Liệu con có ý thức rằng mình đã xúc phạm đến Ngài vì tội lỗi của con, vì sự hèn nhát và sự thiếu bao dung của con không? Lạy Chúa, xin soi sáng cho con, xin cho tình yêu và lòng vị tha của Ngài làm cho con nhận thức về những hành vi sai trái của mình. Như một lẽ tự nhiên, có ánh sáng thì sẽ có bóng tối. Nhưng Chúa ơi, trước hết xin cho con thấy cuộc sống của con đẹp đẽ và phong phú như thế nào với tất cả những gì Ngài đã ban cho con ngày hôm nay. Chúng con chúc tụng Chúa trên các tầng trời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

Today, Lord, the Church has heard your invitation to receive your mercy. Have I lived as a sinner trusting in your forgiveness? Am I aware that I commit sins from my faults, cowardice and lack of kindness? Enlighten me. May the kindness of your forgiveness awaken my attention to what is wrong with my behavior. If the shadow is there, it is naturally because there is light. Let me see first how beautiful and rich my life is with all that You have given me today. We bless you, Lord, Father, Son, and Holy Spirit. Hail Mary.