Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-08-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 06/08/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Hòa chung nhịp với toàn thể Giáo hội, hôm nay con hân hoan mừng Lễ Chúa Giêsu biến hình trên núi. Chúa Giê-su lên núi cầu nguyện đem theo các ông Phê-rô, Gio-an và Gia-cô-bê. “‘Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho Mô-sê, và một cho Ê-li-a.’ Ông không biết mình đang nói gì ”. (Lc 9,33) Chúa Giêsu khước từ lời đề nghị của các môn đệ. Sau khi Ngài Biến hình, Ngài xuống núi cùng họ và bắt tay ngay vào việc chữa lành những kẻ đau yếu đang chờ đợi Ngài. Liệu con có sẵn sàng giúp đỡ và chữa lành tha nhân không? Con dâng ngày sống để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐGH trong tháng này.

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

In union with the whole Church, today I joyfully celebrate the Feast of the Transfiguration of Jesus. With John, Peter and James, Jesus went up to the mountain to pray. “Master, it is good that we are here; let us make three tents, one for you, one for Moses, and one for Elijah.” But he did not know what he was saying.” (Lk 9:33). Jesus rejected the disciples’ invitation. After his Transfiguration, he came down from the mountain with them and immediately began to heal the sick who were waiting for him. May I live this day available to help and heal. I offer the works that I do for the Pope’s intention for this month. Glory be.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Nếu cuộc khủng hoảng sinh thái hiện nay là một dấu hiệu nhỏ của cuộc khủng hoảng đạo đức, văn hóa và tinh thần của thời hiện đại thì chúng ta không thể cho là có thể hàn gắn mối liên hệ giữa chúng ta với thiên nhiên và môi trường mà không cần phải hàn gắn tất cả các mối tương quan cơ bản của con người”. (ĐTC Phanxicô, Thông điệp Laudato Si, §119)

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“If the present ecological crisis is one small sign of the ethical, cultural and spiritual crisis of modernity, we cannot presume to heal our relationship with nature and the environment without healing all fundamental human relationships.” (Pope Francis, Laudato Si §119)

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con bước vào sự tĩnh lặng cuối ngày cách nhẹ nhàng. Con biết ơn mọi món quà mà Chúa đã ban tặng trong ngày hôm nay. Mục tiêu trong ngày sống của con là gì? Trước mặt Người, con đã cố gắng vì sự giàu có trên Nước Trời bằng việc phục vụ chưa? Hay con chỉ tập trung tích lũy cho bản thân? Con đã đạt được gì ngày hôm nay với những thành công, niềm vui và thời gian của mình? Tất cả những điều này con có chia sẻ hay là con chiếm hữu? Lạy Chúa, xin Chúa thứ tha cho con những khi con chỉ lo cho bản thân mình mà không quan tâm đến những anh chị em đang cần đến con. Con ý thức cầu nguyện về mục đích sống ngày mai của con sẽ được đổi mới trong tình yêu của Ngài. Sáng danh…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I enter gently into the stillness of the closing day, the day of the Transfiguration of the Lord. I appreciate every gift God has given me this day. What were my goals for this day? Have I tried for the riches of Heaven before God by serving? Or did I just focus on accumulating for myself? What have I gained today with my successes, my time, and my joys? Was all this gained to share or to possess? I ask for forgiveness if I only piled up for myself without regard for my brother in need. I pray for a renewed sense of purpose starting over tomorrow renewed for his love. Glory be.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao