Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-09-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 06/09/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì một ngày mới rạng rỡ khiến trái tim con sẵn sàng tìm kiếm Ngài. Không có gì quan trọng hơn việc quyết định mọi việc với Thiên Chúa, như cách Chúa Giê-su đã làm với Chúa Cha: “Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, Người kêu các môn đệ lại, chọn lấy mười hai ông và gọi là Tông Đồ” (Lc 6, 12-19). Con nhận thấy gì trong đoạn Tin Mừng này? Con có kêu xin Chúa trước khi quyết định, với hy vọng trở thành một người môn đồ chân chính không? Đừng sợ nếu kế hoạch của con phai tàn khi con thưa hỏi Ngài, Chúa Giê-su có những kế hoạch tốt hơn cho con. Con sẽ dám tin tưởng Ngài, và con xin dâng một ngày sống cho những người đã bị kết án tử hình. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Thank the Lord for a new day dawning and make your heart available to find Him. There is nothing more important than deciding everything with Him, as he did with his Father: “In those days he departed to the mountain to pray, and he spent the night in prayer to God. When day came, he called his disciples to himself, and from them he chose Twelve.” (Lk 6:12-19). What do you see in this passage? Do you ask before you decide in hopes to be a true disciple? Don’t be afraid if your plans fade when you ask Him, Jesus has better projects for you. Dare to trust and offer your day for those who have been condemned to the death penalty. Our Father

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con tìm một không gian nơi con có thể thoát mình khỏi công việc và sự bận rộn trong ngày sống để nghỉ ngơi đôi lát. Thiên Chúa mời gọi con đến gặp Ngài trong lời cầu nguyện. “Chúng con phải luôn lựa chọn: Luôn hướng về cõi vĩnh hằng, hướng về Chúa Giê-su. Đó có thể không phải là điều dễ dàng nhất, cũng có thể không phải ngay lập tức, nhưng đó sẽ là điều tốt, chắc chắn là như vậy” (ĐTC Phanxicô) Lời cầu nguyện của con như thế nào? Con có cầu nguyện trong đời sống của mình, con có đối thoại và phó thác mọi sự cho Chúa không? Con xin đặt để các mối quan hệ hàng ngày cùng đôi tay của con trong sự sẵn sàng làm bất cứ điều gì Ngài bảo ban. Bây giờ, con tiếp tục cuộc hành trình hôm nay với lòng tin cậy nơi Chúa.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Find a space where you can rest from the activities and busyness of your day. The Lord invites you to meet Him in prayer. “We must decide: Always looking to eternity, looking to Jesus. It may not be the easiest, it may not be the most immediate, but it will be the good, that’s for sure.” (Pope Francis) What is your prayer like? Do you pray with your life, do you talk with and bring everything to the Lord? Deposit your day-to-day relationships and your hands with willingness to do whatever He tells you. Now, continue on your journey with confidence in the Lord.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Ngày sống hôm nay đang dần khép lại, con tạ ơn Chúa vì tất cả những gì Ngài đã ban tặng cho con trong cuộc sống. Con có thể nhận ra ân sủng đặc biệt nào từ hôm nay? Con nhìn nhận lại thái độ sống của mình. Hôm nay, con đã liên hệ với Chúa Giê-su và những người khác như thế nào? Con có cảm thấy rằng cách cầu nguyện của con được chuyển thành sự sẵn sàng phục vụ Chúa và đồng hành với người khác không? Con sống tự chủ hay phụ thuộc vào Thiên Chúa là Cha của con mà thôi? Con có muốn cầu xin sự tha thứ không? Con tìm một sự thay đổi để thực hiện cho ngày mai, và cầu xin Cha thương ban phúc lành cho ý chỉ trong tháng này. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close the day thanking the Lord for all you have lived. What special grace can you recognize from today? Look at your attitudes. How did you relate to Jesus, and to others today? Do you feel that your way of praying is translated into availability to the Lord in service and accompanying others? Do you live autonomously or in dependence on your Father? Do you wish to ask for forgiveness? Find a change to make for tomorrow and ask the Lord for grace regarding the monthly intention. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao