Tông Đồ Cầu Nguyện, 06-10-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 06/10/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con bắt đầu ngày sống mới ngày hôm này với một trái tim biết ơn vì có cơ hội để sống một ngày nữa. Con xin dâng lời cảm tạ lòng quảng đại dồi dào của Cha vì đã lắng nghe những lời cầu nguyện của con, và đã lấp đầy con bằng tình yêu và sự bình an của Ngài. Trong lòng con, lời của Ngài vang lên: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy“. (Lc 11,5-13). Thái độ của con khi cầu xin Cha ra sao? Con đã đặt trọn niềm tin cậy nơi Cha chưa? Con đang tìm kiếm điều gì trong cuộc sống của mình? Lạy Cha, xin cho trái tim con chỉ tập trung vào việc tìm kiếm Ngài và chào đón những người bị từ chối và đang chịu đau khổ, để tạo ra một thế giới quảng đại và tràn đầy tình yêu. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I start this new day with a grateful heart for the opportunity to live another day. I thank you, Lord, for your abundant generosity, for hearing my prayers, and for filling me with your love and peace. In my heart, the words of your Gospel ring true: “Ask and it will be given to you, seek and you will find”. (Lk 11: 5-13). What is my attitude when I ask the Lord? Have I put all my trust in the Lord? What am I looking for in my life? Lord, may my heart focus only on seeking You and welcoming those who suffer and are rejected, to make a world more supportive and loving. Our Father.

— ∞  +  ∞ —

 

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành vài phút trong ngày sống hôm nay của mình để ở với Chúa và suy ngẫm về những gì con được mời gọi từ Đường Con Tim: để có một thái độ lắng nghe; “Khi tôi có thể thoát khỏi những gì đè nén trong tim, khi nỗi khốn khổ của tôi vượt qua được nhờ sự thấu hiểu của người khác, người đã lắng nghe tôi và cho tôi lời khuyên, nỗi đau sẽ dịu đi … Thế giới cần những người sẵn sàng lắng nghe, sẵn sàng chào đón, sẵn sàng đón nhận sự bí ẩn bên trong trái tim của người mà chúng ta đang trò chuyện cùng.” (Bước 4) Xin cho con một trái tim biết lắng nghe và sẵn sàng đón nhận anh chị em của con như chính họ là. Con đã sẵn sàng trở lại ngày sống.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I look for a space in my day to be with the Lord and I reflect on what is proposed to me from the Way of the Heart: to have an attitude of listening; “When we can get rid of what oppresses the heart, when misery itself goes through the understanding of another, who listens to me and advises me, the pain softens… The world needs men and women willing to listen, to welcome, to receive the mystery of the heart of the man who wants to communicate.” (ECC, step 4). With this desire in my heart to listen and welcome my brothers, I return to my day.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con xin dâng lời tạ ơn Cha vì một ngày sống nữa đã dần qua. Giờ đây con tạm dừng những suy nghĩ, những lo lắng trong mình lại và khơi dậy sự bình yên trong nội tâm của con. Có ân sủng đặc biệt nào mà Chúa đã ban cho con ngày hôm nay không? Con tạ ơn vì tất cả những hồng ân của Ngài. Mọi tạo vật, kể cả con, đều là biểu hiện của Tình yêu Thiên Chúa. Con có nhận ra tình yêu của Ngài trong suốt ngày sống của con không? Con có dừng lại để cảm nghiệm tình yêu của Ngài không? Con có thể hiện tình yêu của Ngài nơi con bằng những cử chỉ tử tế, vui vẻ, phục vụ và hài hước không? Con viết ra những điều con được soi sáng cho thấy và đặt mục tiêu để hoàn thiện hơn trong Tình yêu của Ngài vào ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Give thanks to the Lord for the day that ends. Quiet your thoughts and recover your inner peace. Is there any special grace the Lord bestowed on you today? Give thanks for all His good gifts. All creation, including you, are an expression of God’s Love. Are you aware during the day of that Love? Do you stop to savor it? Do you express with gestures of kindness, joy, service, and good humor the Love that inhabits you? Write down what you discover and make a goal to grow in His Love tomorrow. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao