Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 07/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, Cha đã ban cho con bình minh ngày mới này để con được cộng tác vào sứ mạng lòng thương xót của Cha. “Thầy trò vừa ra khỏi thuyền, thì lập tức người ta nhận ra Đức Giê-su. Họ rảo khắp vùng ấy và nghe tin Người ở đâu, thì bắt đầu cáng bệnh nhân đến đó”. (Mc 6,53-56) Con hình dung những nơi con sẽ đến và những người con sẽ gặp hôm nay, biết rằng mình sẽ có thể nhận ra khuôn mặt của Chúa Giêsu thông qua họ. Ngài mong muốn trái tim con có lòng trắc ẩn như Ngài, Đấng luôn muốn lắng nghe, an ủi và vỗ về họ. Con xin dâng ngày hôm nay của con cho Chúa và cầu nguyện cho những ý nguyện của ĐGH trong tháng. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

God made this day dawn for you to share with you his mission of compassion. “As soon as they disembarked, the people immediately recognized Jesus, and they began to travel all over the region to carry the sick on a stretcher to the place where they knew he was.” (Mk 6:53-56). Review the places and the people you will meet today. Run towards them and when you see them you will be able to recognize the face of Jesus. The Lord is counting on you to be the compassionate heart with which He desires to comfort them, listen to them, comfort them. Offer up your day and pray for the intention of the month. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Chiều hôm nay của con như thế nào? Con tạm dừng lại vài phút nghỉ ngơi để được bổ sức tiếp tục hành trình ngày sống hôm nay. Đường Con Tim nhắc nhở con rằng “Chúng ta được mời gọi nhìn vào nhân loại này như Chúa Giêsu đã nhìn, và hành động với một trái tim dạt dào yêu thương như Thánh Tâm Chúa; Cùng với Ngài, chúng ta được sai đến những vùng ngoại vi, để nâng đỡ, chữa lành những tâm hồn tan vỡ và phục hồi sự sống.” (Đường Con Tim, Bước 8). Điều gì đánh động trong con khi con đọc những lời này? Đâu là quyết tâm mà con sẽ thực hiện? Con tâm sự điều này với Chúa Giê-su và tiếp tục cuộc hành trình trong sự năng động mới mẻ này. Con cũng không quên cám ơn các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến vì sứ mệnh của lòng thương xót.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

How’s your afternoon going? Stop for a few minutes to renew your journey with new strength. The Way of the Heart reminds us that “We are called by Jesus to be collaborators in his mission of love; our life completes the action of Christ in the world, crystallizes the love of God in concrete gestures that reach all existential peripheries, restoring lives” (Way of the Heart, Step 8). What moves in you when you read this? What do you resolve to do? Discuss this with Jesus and continue the journey in this renewed dynamism. Give thanks for consecrated women dedicated to this mission of compassion.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con chú tâm đến những điều còn lắng đọng lại trong con khi một ngày đã kết thúc. Cảm xúc nào đang ngự trị trong trái tim con? Con có biết ơn điều gì đó hoặc ai đó trong ngày hôm nay không? Bằng đôi mắt của trái tim, con nhìn về những người phụ nữ đã ở bên con: Con nhận ra những điều tốt đẹp nào ở họ? Con có thể cảm ơn họ vì điều gì? Ngày mai, qua một cử chỉ hành động nào đó, con sẽ bày tỏ lòng biết ơn và sự trân trọng của mình dành cho những người nữ này. Kính mừng Maria …

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Be aware of how you are arriving at this moment to close the day. What feelings inhabit your heart? Are you grateful for something or someone today? Look with the eyes of the heart at the women who have been in your day: what goodness do you recognize in them? What can you thank them for? Tomorrow, show them a gesture of thanks or appreciation. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao