Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-02

🎄🎄TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN 🎄🎄

NGÀY 07/02/2021

 

🌟CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌟

Lạy Cha, con đón nhận cuộc hành trình này để sống trọn với Cha. Con bước cùng Cha trong sự che chở của Cha. Nguyện xin những nơi con đến đều có hình bóng Cha để con thể hiện cử chỉ của Cha, nhìn mọi thứ bằng đôi mắt của Cha, bước theo dấu chân Cha và để chạm bằng đôi tay Cha.”Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng Tin Mừng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.” (Mc 1,39). Con xin hết lòng lưu tâm đến những người con sẽ chia sẻ ngày sống hôm nay, và chuẩn bị tâm hồn để gặp gỡ họ. Con lặp lại tên họ, xin Cha chạm đến những người ấy và khôi phục những tổn thương trong cuộc sống của họ.Lạy Cha chúng con ở trên trời,…

🌟WITH JESUS IN THE MORNING🌟

Embrace this journey to live it with the Lord. Walk with Him in your surroundings. Ask Him to help you take Him where you go today: to embody His gestures, to look with His eyes, to walk with His feet, to touch with His hands. “So he began to travel all over Galilee, preaching in their synagogues and casting out demons” (Mark 1:29-39). Put in your heart the people who will share your day today. Prepare your heart to meet them. Repeat their names and ask the Lord to touch and restore what is damaged in their lives. 
Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🌞CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🌞

Con lặng lại trong buổi chiều này một chút. Chúa muốn gặp con và đang chờ đợi con. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nhắn nhủ rằng: “Nếu các con muốn có một thế giới tốt đẹp hơn, một thế giới là ngôi nhà của sự hòa bình và không có chiến tranh, thì con phải biết chăm lo cho số phận của mỗi người phụ nữ”. Sự tham dự bằng những cách thức và những nét rất riêng của con là mối dẫn tới bình an hoặc bất hòa. Có nhiều người xây những chiếc cầu hay những bức tường, hiệp nhất hay chia rẽ. Những cử chỉ nhỏ của con cũng góp phần tạo nên bạo lực hoặc bình an. Xin cho con biết nói với anh chị em con rằng con quý trọng họ, và cũng xin cho con biết vun xới những môi trường tốt lành cho sự bình an.

🌞WITH JESUS DURING A DAY🌞

Take a break this afternoon. The Lord wants to meet you and is waiting for you. The Pope tells us that “if we want a better world, that it be a house of peace and not a battlefield, we must care about the dignity of every woman” (Pope Francis). Your participation, your ways, your expressions are a source of peace or discord. They build bridges or build walls, unite or generate division. Violence is a construction that begins in small gestures, peace too. Tell your brothers and sisters that you value them. Cultivate favorable environments for peace.

— ∞  +  ∞ —

☘️CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI☘️

Con đón nhận ngày hôm nay và tạ ơn vì mọi ân sủng mà con đã nhận. Khi nhìn vào những người phụ nữ mà con đã chia sẻ cùng họ hôm nay, con có để ý đến những khó khăn hay những vấn đề mà họ gặp phải không? Con đã phản ứng ra sao với những xung đột của họ? Con có mở rộng vòng tay để giúp đỡ họ hay con đã ngó lơ đi? Tâm sự với Chúa Cha về những nỗi đau của họ và vượt qua để biến chúng thành sự bình an sâu thẳm. Con xin vạch ra mục tiêu và nguyện xin Chúa giúp để con thực hiện được ý nguyện đó trong ngày mai. Kính mừng Maria…

☘️WITH JESUS IN THE NIGHT☘️

Pick up your day. Be grateful for any special grace received. Look at some woman who shared your day. Did you pay attention to her difficulties and problems? How did you react to their conflicts? Did you extend your helping hand or did you pass by? Talk to your Father about his sufferings and give them over to transform them into deep peace. Specify a purpose and ask God for help to carry it forward tomorrow.
Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.