Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-06-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 07/06/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con khởi đầu ngày mới hôm nay với lòng biết ơn vô bờ bến. “Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,14) Con nghĩ đến những bậc cha mẹ biết dạy bảo con cái mình bằng Lời Chúa, họ chắc chắn sẽ gặt hái được những hoa trái tốt. Thậm chí, cho dù một ngày nào đó, con cái của họ có nguội lạnh đức tin, thì chính chúng sẽ biết cách để trở lại. Con xin tạ ơn Cha về gia đình của con và về những ai đã giúp con nhận ra ánh sáng Chúa Kitô trong trái tim của con. Suốt cả ngày sống hôm nay, con sẽ cố gắng để phản chiếu ánh sáng ấy cho những ai con gặp gỡ. Con xin dâng những niềm vui cũng như khó khăn của con để cầu nguyện theo ý chỉ của ĐTC trong tháng này. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I begin this day with gratitude to the Lord. “You are the light of the world” (Mt 5:14). I think of parents who enlighten their children’s hearts with the Word of God, they will certainly reap good fruits. Even if, one day, the children distance themselves from the faith, they will know how to find the way back. I thank the Lord for my family and those who reflected the light of Christ in my heart. And I propose to radiate that light to everyone I meet today. I offer the Lord my challenges and joys, for the intention of Pope Francis for the month of May. Our Father

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Khi nói ‘có mặt’ tôi không có ý nói ‘kiểm soát’. Những người cha quá kiểm soát sẽ làm lu mờ con cái mình, không để chúng phát triển. Một số người cha cảm thấy mình vô dụng hay không cần thiết, nhưng sự thật vẫn là ‘con cái cần nhìn thấy một người cha chờ đợi chúng khi chúng về nhà với những vấn đề của chúng. Có thể chúng không muốn nhìn nhận việc này, không muốn biểu lộ nó ra, nhưng chúng cần nó. Trẻ em không có cha, cũng có nghĩa là chúng bị tước mất tuổi thơ trước thời gian, và do đó là điều không tốt.” (ĐGH. Phanxicô, Tông huấn Niềm Vui Của Tình Yêu, §177) Con có để cho người khác cơ hội tự do phát triển không, hay muốn kiểm soát cuộc sống của họ?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Being present does not mean being controlling, because overly controlling parents annihilate their children. Some parents feel useless or unnecessary, but the truth is that children need to find a father who waits for them when they come back from their failures. They will do everything they can not to admit it, not to reveal it, but they need it. It is not good for children to be without parents and thus stop being children before their time.” (Pope Francis, Amoris Laetitia §177) Do I risk others failing or do I want to control their lives?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Một ngày nữa đang dần khép lại. Giờ đây, con chạy đến bên Cha và dâng lời tạ ơn về tất cả những sự việc con đã trải qua trong hôm nay. Con nhìn lại, và khám phá ra những khoảnh khắc mà con cảm thấy thoả nguyện. Ai đã ở cùng con trong những thời khắc đó? Con đã làm điều tốt lành nào cho người khác? Con đã trao đi những khả năng nào của mình? Lạy Cha, xin thương tha thứ vì con đã thiếu đức mến và chưa dám cho đi hết lòng. Xin dâng Cha những lắng lo muộn phiền của con. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

I take in my hands the day that ends to give thanks for what I have lived. I discover the moments when I felt wholeness of life. Who were you with in those moments? What good did it bring to others’ lives? What talents did I offer? I ask forgiveness for the lack of love and surrender. I surrender my concerns to the Father. Hail Mary

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao