Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 07/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hôm nay là thứ sáu đầu tháng, cũng là ngày Thế giới hiệp ý cầu nguyện và phụng vụ cùng ĐTC Phanxicô. Tháng này con xin cầu nguyện để người Công giáo biết đặt việc cử hành Thánh Thể vào trung tâm đời sống của mình, nhờ đó mà biến đổi các tương quan nhân loại một cách thẳm sâu, và mở ra để gặp gỡ Thiên Chúa cùng anh chị em mình. Bí tích Thánh Thể biến đổi bánh nên thân thể Chúa Kitô và cũng biến đổi chúng con nên chứng nhân của Thánh Mát-thêu. Vì Chúa Giêsu “không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi” (Mt 9, 13). Lạy Chúa, xin cho hôm nay con được mở lòng đón nhận đường lối của Ngài. Xin Ngài thánh hoá con. Lạy Cha chúng con….

WITH JESUS IN THE MORNING

Today is the first Friday of the month! It is also the World Day of Prayer and Service with Pope Francis. This month we pray for Catholics to place the Eucharist at the center of their lives, since it profoundly transforms human relationships and opens them to encounter with God and with their brothers. The Eucharist transforms the bread into the Body of Christ. It also transforms us as Matthew testifies. Jesus “did not come to call the righteous but sinners” (Mt 9:13). Lord, I want to open myself today to Your way of seeing. Sanctify me. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Lạy Chúa, bí tích Thánh Thể không phải là một bí tích chỉ ‘dành cho con’. Nhưng là bí tích của hết thảy những con chiên ngoan hiền của Chúa cùng dự phần vào Thân Thể Người. “Bởi vì chỉ có một tấm Bánh, và tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Bánh ấy, nên tuy nhiều người, chúng ta cũng chỉ là một thân thể” (1 Cr 10, 17). Bí tích Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất. Xin cho Tấm Bánh của sự Hiệp Nhất này chữa chúng con khỏi thói tham lam đàn áp người khác, xúi giục chia rẽ và gieo rắc gièm pha. Xin cho con được thấy Chúa là nguồn vui của việc yêu thương lẫn nhau, không ganh đua, không ghen tị, không ác ý bàn tán đó đây.” (ĐTC Phanxicô,

 Lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô ngày 18/06/2017)

WITH JESUS DURING THE DAY

“The Eucharist is not a sacrament ‘for me’. It is the sacrament of a multitude that forms a single body, the holy faithful people of God. Since there is only one bread, the multitude is a single body, since we all participate in the same bread” (1 Co 10:17). The Eucharist is the sacrament of unity. May this Bread of Unity cure us of the ambition to dominate others, to foster dissension and spread criticism. May he cause the joy of loving one another without rivalry, envy, or malicious gossip.” (Pope Francis)

 Mass on the Solemnity of the Body and Blood of Christ (June 18, 2017) | Pope Francis (vatican.va) – paragraph 6.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Về đêm, con ngẫm nghĩ về việc Bí Tích Thánh Thể đã thay đổi cuộc đời của con như thế nào. Hôm nay con có hành xử như Chúa Giêsu, Người luôn nhẫn nhường? Con có vội chăm lo cho ai đó kể cả khi đó không phải là ‘nghĩa vụ’ của con? Con đã đón nhận ngày sống này như thế nào? Với tâm tình hồn nhiên vui vẻ hay với đôi chân lê bước chán chường? Lạy Chúa con, xin hãy thứ tha cho sự chậm trễ hay miễn cưỡng của con. Xin ban cho con sự hồn nhiên sống chứng nhân Lời Chúa. Và cùng với Ngài, con muốn làm mọi người xung quanh con được hạnh phúc. Lạy Chúa, xin cho con biết thứ tha khi bị ai đó xúc phạm. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

At night, I think about how the dynamics of the Eucharistic change my life. Did I adopt the attitude of Jesus, the one who surrenders, today? Did I rush to provide a service to someone else, even if it was not my ‘duty’ in the strict sense? How have I done my tasks? Did I do them in a good mood, or was I dragging my feet? Forgive me, Lord, for my slowness or reluctance. Give me the joy of living the Gospel. With you, I want to try to make the people around me happy. If I was offended, let me forgive. Hail Mary.