Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 07/08/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Trong Ngày Cầu Nguyện Cho Thượng Hội Đồng, con mở rộng tâm hồn dâng ngày sống cho Chúa để cầu nguyện cho rất nhiều anh chị em, những người đã hy sinh bản thân vì lợi ích của người khác vì Chúa Kitô, với Ngài và trong Ngài. Con tự tin cao rao rằng “Thiên Chúa là một người Cha nhân hậu” và “Con biết Ngài luôn ở bên con”. Bởi vậy, con sẵn sàng đón nhận mọi điều đến với con hôm nay. “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” (Mt 14,22-36). Lạy Chúa, xin giúp con trở nên tông đồ thực thi sứ mệnh bác ái của Chúa, luôn biết lặp lại lời mời gọi của Ngài mỗi ngày và xin đừng để con lạc lối giữa những nỗi sợ hãi cũng như sự vụng về của mình. Con muốn bước theo và làm việc với Chúa. Con xin dâng mọi hoa trái của Đại hội Giới trẻ Thế Giới Lisbon 2023 lên Chúa để hạt giống đã gieo được nảy mầm trên khắp Thế Giới. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Day of Prayer for the Synod

I open my heart to offer the day to the Lord, and I hope that this offer joins that of so many sisters and brothers who today give their lives in favor of others, for Christ, with Him and in Him. I give myself in the confidence that “you are a Good Father” and that “I know you are with me”. In this confidence I want to live what the day offers me. “Courage, I am, do not be afraid” (Mt 14,22-36). Make me an apostle of your mission of compassion, renew your invitation every day and do not let me get lost among my fears and clumsiness. If I want, follow you and work with you! I make my wish concrete and I place in your hands the fruits of WYD Lisbon 2023 so that the seed you sowed germinates throughout the world. Our father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con muốn làm mới việc phục vụ của con cho sứ mạng của Ngài. Con ngẫm suy những điều mà ĐGH Phanxicô nói với các bạn trẻ sau ngày Đại hội Giới trẻ Thế Giới. Hãy thực hành ba ngôn ngữ của cuộc sống: “Ngôn ngữ của khối óc. Ngôn ngữ của con tim. Ngôn ngữ của đôi tay. Ngôn ngữ của khối óc, để suy nghĩ rõ ràng những gì chúng ta làm và cảm nhận. Ngôn ngữ của con tim để cảm nhận sâu sắc những gì chúng ta nghĩ và làm. Và ngôn ngữ của đôi tay để thực hiện thật hiệu quả những gì chúng ta nghĩ và cảm nhận”. Lạy Chúa, con muốn được phục vụ trong sự hài hòa nội tâm và hiệp nhất với anh chị em mình. Xin giúp con ngày càng trở nên giống Ngài hơn!

WITH JESUS DURING THE DAY

I want to renew my dedication to your mission and I take these words that Francis said to the young people a few days after WYD. Put into practice the three languages of life: “The language of the head. The language of the heart. The language of the hands. The Language of the head, to think clearly what we feel and what we do. The language of the heart to feel well, deeply what we think and what we do. And the language of the hands to effectively do what we feel and what we think”. I want to serve you in inner harmony and in unity with my brothers and sisters. Help me to be more like You!

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con cảm tạ Chúa vì ngày sống đang dần khép lại, nguyện xin Ngài soi sáng để con khám phá ra những việc con cần phải làm. Hôm nay, con đã dành thời gian và sức lực của mình vào việc gì? Con bắt đầu ngày mới với mong muốn Chúa hiện diện với con mọi lúc, nhưng con thừa nhận rằng đôi khi tức giận, khó khăn và những thói quen tương tự làm trái tim con lạc lối. Và những lời chê trách và sự bất hòa đã chiến thắng con. Lạy Chúa, xin nhắc con nhớ rằng cuộc sống của con là một chủ đề trò chuyện giữa con với Ngài. Xin giúp con biết đặt cuộc sống của mình vào lời cầu nguyện và biến việc cầu nguyện thành thói quen hàng ngày. Xin cho lời cầu nguyện và hoạt động của con luôn có Chúa đồng hành. Kính mừng Maria….

WITH JESUS IN THE NIGHT

I am grateful for the day that is ending and I ask the Lord for light to discover what I have had to live in. What have I put my time and energy into today? I started my day wishing to have you present in everything, but I admit that at times anger, trouble and the same routine disorient my heart. And complaints and disagreements win me over. I remember that my life is a topic of conversation with you, Lord, in a prayer of friendship. Help me put my life in prayer and make a prayer out of my daily routine. May my prayer and my activity be always in You. Hail Mary.