Tông Đồ Cầu Nguyện, 07-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 07/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Với trái tim hân hoan, con cảm tạ Cha và mừng lễ kính Mẹ Maria hôm nay, đồng thời chuyển cầu những ơn lành đã đến với con. “Trong tiệc cưới có thân mẫu Đức Giê-su” (Ga 2,1-11). Mẹ Maria là Mẹ của chúng con, và Mẹ mời gọi chúng con để tâm đến nhu cầu của người khác, hầu cho rượu niềm vui không bao giờ vơi. Xin Mẹ soi sáng cho con để con biết noi gương Mẹ và biết giúp làm nhẹ gánh nặng mà anh chị em con đang gánh chịu. Con xin tạ ơn Mẹ vì đã luôn để tâm đến những đứa con nhỏ bé nhất và xin dâng ngày sống hôm nay cho Mẹ. Lạy Cha chúng con...

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

With a joyful heart, thank the Lord for the feast of Mary today, channeling all the graces that come your way. “And the Mother of Jesus was there.” (Jn 2: 1-11). Mary is our Mother, and she invites us to be attentive to the needs of others so that the wine of joy does not run short. I ask her: how can I follow her example and relieve the burden of my brothers and sisters? Thank you, Mary, for being so attentive to your youngest children. I offer you my day. Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dành ít phút nghỉ ngơi vào buổi chiều hôm nay để lắng nghe trái tim mình. Con đang cảm thấy như thế nào? Con có nhận thức được sự thiếu sót nào của mình, chẳng hạn như thiếu niềm vui hay không? ĐGH Phanxicô đã nói về tiệc cưới Cana “Rượu là một đại diện cho niềm vui, cho tình yêu và cho sự đủ đầy” là rượu của Chúa Giêsu mà Mẹ Maria đã xin cho chúng con. Con cầu nguyện cho những trẻ em đang chịu đau khổ. Rất nhiều người đang cảm thấy bị lạc lõng trong bữa tiệc vì không được uống rượu tình yêu mỗi ngày. Con nhắc nhớ lại mục đích của mình và tiếp tục hành trình ngày sống trong sự hiện diện của Chúa.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break this afternoon to recalibrate your heart. How are you feeling? Do you perceive a lack of anything in you, maybe some lack of joy? Pope Francis, speaking of the wedding at Cana, said that “Wine is a sign of joy, of love, of abundance” that is the wine of Jesus that Mary obtains for all of us. Pray for the children who suffer. A great number of people may feel left out of the party unable to drink from the wine of everyday love. Renew your purpose and continue your journey in the presence of the Lord.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con nhìn lại tất cả những việc mà con đã trải qua và chuẩn bị tâm hồn để khép lại ngày sống. Con biết ơn Chúa Cha vì những điều gì? Trái tim con đã đáp lại Chúa Cha như thế nào trong mỗi sự việc ngày hôm nay? Con có yêu thương mọi người như Chúa Giêsu yêu thương con không? Liệu con đã lắng nghe, đồng hành hoặc giúp đỡ những anh chị em xung quanh mình khi họ cần? Con phó thác mọi sự trong lòng nhân từ vô biên của Chúa và cầu xin cho con cũng có một trái tim như Chúa Giêsu để sống một ngày mới tốt hơn vào ngày mai. Con cũng xin cầu nguyện cho những trẻ em đang phải chịu đau khổ. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Welcome back all that you have experienced today and prepare your heart to close the day. What do you have to thank the Father for? Pay attention to how your heart has responded to the Lord today in each event. Did you make the compassion of Jesus yours? Were you available to relieve your brother or sister who needed your listening, your company, or your help? Leave everything in His divine mercy and ask for the heart of Jesus to live a renewed tomorrow. Pray for the children who are suffering. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao