Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-01-2023

Kiểm tra tương tựTÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 01/01/2023 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Hôm nay là ngày …TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN NGÀY 31/12/2022 CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG Lạy Cha, khởi đầu …