Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 08/02/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con hít thở sâu và chào đón một ngày mới đến. Con nhìn lại những ơn lành Cha đã thương ban cho con, và cất lời cảm tạ Ngài. Thiên Chúa muốn có một mối tương quan đích thực với con, không phải chỉ lời nói. Ngài muốn đối xử với con như một người bạn vậy. Con lắng nghe nỗi lòng của Người: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa Ta.” (Mc 7,1-13). Những cảm xúc nào đã bừng dậy trong tâm trí con? Hôm nay con muốn thể hiện khát khao thúc đẩy các cuộc gặp gỡ cá vị với Chúa ra sao? Lạy Cha, xin ban ơn giúp con thực hiện khao khát ấy qua việc dâng hiến hành trình sống của con hôm nay, con cũng xin dâng lời cầu nguyện cho những nữ tu bước theo Chúa Giê-su bằng cả tâm hồn của họ. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Take a deep breath and welcome this new day. Go over everything you want to be thankful for. The Lord wants to have a genuine relationship with you– and not just in word. He wants to treat you as a friend. Listen to his pain: “This people honors me with their lips, but his heart is far from me.” (Mk 7:1-13). What feelings does this awaken in you? How do you want to embody your desire to promote personal encounters today? Ask now for this grace as you offer your journey, and pray that consecrated women follow Jesus with their hearts. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con đặt qua một bên hết những hoạt động sống đang diễn ra, để được nghỉ ngơi đôi chút cùng Chúa. Con đang cảm thấy thế nào? Con tâm tình cùng Chúa Giê-su về những xúc cảm trong tâm hồn mình. Con kể với Người những niềm vui, nỗi buồn, những hi vọng, và cả nỗi lo lắng. Chúa biết mọi sự nhưng Người muốn lắng nghe và muốn ở cùng con mọi lúc. Con nhận ra rằng, càng siêng năng tâm sự cùng Chúa, con sẽ càng hiểu chính mình hơn, những điều ở trong con, điều gì giúp ích cho con và điều gì thì không. Con sẽ biết điều gì làm lay động tâm hồn mình, và dần dần, con sẽ đưa ra được những lựa chọn tốt hơn. Con tin rằng, đời sống chứng nhân của con sẽ giúp ích cho người khác. Trước khi tiếp tục ngày sống, con xin dâng lời cầu nguyện cho những người phụ nữ sống đời thánh hiến.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Put aside your activities to take a break with God. How do you feel? Talk to Jesus about the inner workings of your heart. Tell him your joys, your sorrows, your hopes, and worries. He knows everything but he wants to listen to you and be with you all the time. The more you frequent the Lord, the more you will know yourself, what is within you, what helps you, and what does not. You will know what moves you and you will be able to choose better over time. Your witness will serve others. Before continuing, pray for consecrated women.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Nhắm mắt lại và hít thở sâu, con dành ít phút để nghĩ về những điều xảy đến ngày hôm nay. Những khoảnh khắc nào đã tuôn tràn trong con niềm vui và lòng mãn nguyện? Con đã giúp đỡ ai trong ngày hôm nay? Con giữ thinh lặng vài phút để được ở riêng cùng Chúa Giêsu, để kể Người nghe về những nỗi lo và dâng lên Ngài tất thảy. Con xin dâng lên Cha các nữ tu và những người phụ nữ sống đời thánh hiến. Lạy Cha, con biết ơn vì những người phụ nữ ấy, và xin Cha ban ơn thêm sức cho họ. Nếu con có làm điều mất lòng Ngài, xin Ngài thương ban ơn tha thứ, và con sẽ viết ra những quyết tâm cho ngày sống mới. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Take a few minutes to recollect what you experienced today. Close your eyes for a moment and take a deep breath. What moments have filled your heart with joy and fulfillment? Whom have you helped today? Remain in solitude with Jesus for a few minutes.Tell the Lord of your worries and prepare to give them to Him. Offer up those women who work by offering their lives to God. Give them to the Lord, thanking them and asking Him to strengthen them. If you want to aks forgiveness for something, do it now and write down your resolution for tomorrow. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao