Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-03-2022

 

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 08/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện: “Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng, đóng cửa lại, và cầu nguyện cùng Cha của anh, Đấng hiện diện nơi kín đáo. Và Cha của anh, Đấng thấu suốt những gì kín đáo, sẽ trả lại cho anh.” (Mt 6, 6). Một ngày mới của con bắt đầu cùng với Ngài, lạy Chúa. Con suy nghĩ về Chúa trong suốt ngày sống của con. Chúa đã dựng nên con, Chúa ban cho con cuộc sống này, Chúa đã mở ra cho con ngày hôm nay; với Chúa con có thể làm gì? Con có thể sống nhẫn nhịn, cầu nguyện cùng Chúa, sống trong sạch hơn. Giữ chay có thể giúp chính con lắng đọng cùng Chúa. Nụ cười cũng là một cách: đó là một dấu hiệu của hy vọng – Xin cho Nước Cha trị đến. Con cũng xin dâng những hy sinh nhỏ bé của mình để cầu nguyện cho hòa bình tại Ukraina. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Jesus teaches us to pray: “When you want to pray, enter your most secluded room, lock your door and pray to your Father, who sees in secret” (Mt 6:6). I open this day with you, Lord. And I just think of you. You create me, you give me life, you opened this day to me: what can I do with you? I will be able to live patience, prayer, purity. Fasting can help me. The smile too: it is a sign of hope. Thy Kingdom come. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Vào giữa ngày sống hôm nay là thời gian thích hợp để cầu nguyện cùng Chúa. Chúa Giêsu đã nói: “Cầu nguyện luôn, không được nản chí” (Lc 18,1). Việc cầu nguyện có thể bằng những lời nói, hoặc có thể bằng kiến thức, nhưng trên hết là khuynh hướng của tâm trí và con tim. Con muốn trái tim mình gần lại với Trái Tim Chúa Giêsu. Con nài xin Người ban cho con ân sủng này, lạy Chúa là Cha chúng con. Khi con nhìn lại sáng nay để nhận ra sự hiện diện của Chúa ở đó, nếu con trao phó chính mình cho Chúa trong suốt thời gian còn lại trong ngày, thì đó là bởi vì con đã bắt đầu khám phá ra rằng: “Lời cầu nguyện có sức mạnh, lời cầu nguyện chiến thắng sự dữ, lời cầu nguyện mang lại bình an” (ĐGH Phanxicô).

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

In the middle of the day, a time to pray arises. “Pray without ceasing”, said Jesus (Lk 18:1). Perhaps in words, or maybe in readings, but above all by a disposition of mind and heart. Yes, I want my heart to be close to the Heart of Jesus. I ask you for this grace, God our Father. If I look at the morning to detect your presence there, if I entrust myself to You for the rest of the day, it is because I have begun to discover it: “Prayer is powerful, prayer overcomes evil, prayer brings peace” (Pope Francis).

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Khi con muốn xét lại ngày sống của mình theo ý cầu nguyện của ĐGH cho tháng này là tìm ra giải pháp trước những thách thức về đạo đức sinh học, con có thể tự hỏi: con đã xem xét cuộc sống của mình và của những người khác như thế nào? Cuộc sống đối với con là một gánh nặng, món nợ – hay nó là một món quà? Và cuộc sống của người khác, có phải là chiến trường để tâm hồn con chiếm lĩnh? Hay là nơi con có thể thấy được sự hiện diện tuyệt vời của Chúa? Nếu hôm nay con ngưỡng mộ ai đó sâu sắc, con cảm ơn Chúa. Nếu con đã ích kỷ đặt lợi ích của mình lên hàng đầu, xin Ngài thương tha thứ lỗi lầm của con. Lạy Cha nhân lành, xin dẫn dắt con tiến bước vào ngày mai.

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

If I want to look at my day according to the criterion of the Pope’s intention for this month, a response to bioethical challenges, I can ask myself: how did I consider my life and that of others? Is life for me a a burden or a debt, or is it a gift? And the lives of others, is it the battlefield for my spirit to conquer? Or the sanctuary of divine presence at which I can marvel? If I’ve admired someone deeply today, I thank you, Lord. If I tried to put my own interests first, I ask your pardon. Tomorrow lead my life, Lord.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao