Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-04-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 08/04/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Lạy Cha, con biết ơn về những cơ hội mà Cha ban cho con sáng nay. “Người bảo họ: ‘Tôi đã cho các ông thấy nhiều việc tốt đẹp Chúa Cha đã giao cho tôi làm; vì việc nào mà các ông ném đá tôi?” (Ga 10,32) Đôi khi con tự xem mình là trung tâm, muốn mọi thứ phải diễn ra theo cách mà con muốn. Con xin đặt những giây phút này dưới chân Cha, xin ban cho con ơn biết khiêm tốn trong mọi lúc, để những điều con làm vì công bằng và sự thật luôn song hành với ước mong điều tốt lành cho người khác. Cùng với Mẹ Maria, con xin dâng mọi công việc hôm nay để cầu nguyện cho các nhân viên y tế, xin cho họ luôn được các chính phủ và những cộng đồng địa phương giúp đỡ công việc của họ trong những lúc mỏi mệt nhất. Kính mừng Maria…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I am grateful for the opportunities the Lord will give me this day to follow Him. “As a man, you make yourself God” (Jn 10:33). Sometimes I put myself at the center, demanding that everything be done my way. I place these moments at the feet of Jesus and ask Him for the grace of humility at all times, letting goodness always accompany my desire for justice and truth. With Mary, I offer the works of my day for healthcare professionals, so that they feel the support of governments and local communities in their work for the most fragile. Hail Mary…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Việc biến mất đức khiêm nhường nơi một con người nhiệt tình thái quá về khả năng làm chủ tất cả mà không có một ranh giới nào, cuối cùng chỉ có thể gây tác hại cho xã hội và môi trường.” (Thông điệp Laudato Si, câu 224). Những ngày gần đây, con đã thể hiện lòng khiêm nhường thế nào? Đâu là điều mà con cần làm để ngày một hoàn thiện hơn nhân đức này?

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“The disappearance of humility, in a human being overly enthusiastic about the possibility of dominating everything without any limit, can only end up harming society and the environment.” (Pope Francis, Laudato Si §224) How is my humility these days? Where do I still need to grow in this virtue?

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Vào cuối ngày, con dọn lòng và sẵn sàng chạy đến thân thưa với Chúa. Trái tim con luôn khao khát được nhận ra những ân sủng mà Chúa đã ban. Điều gì nổi bật trong ngày sống của con hôm nay? Đó có phải là cuộc gặp gỡ, là công việc hay một sự kiện không mong muốn nào xảy đến với con? Điều gì đánh động con hôm nay? Con ghi lại mọi chuyện. Trước khi bước vào giấc ngủ, con dâng lời cầu nguyện cho tất cả những ai phải thức khuya để chăm sóc cho các bệnh nhân. Kính Mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

At the end of this day, I am ready to meet the Lord. I still my heart to realize the graces I have received. What marked my day? Was it a meeting, a job, an unexpected event? What awakened me interiorly? I take note of what gave me life today. As I go to rest tonight, I pray for all those who will not sleep tonight because they are caring for sick people. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao