Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-07-2022

tông đồ cầu nguyện, bạn đường linh thao, mến yêu hằng ngày

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 08/07/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con mở lòng đón nhận ngày mới và thân thưa với Cha rằng con biết Ngài đang đặt niềm tin nơi con. “Thầy sai anh em đi như chiên đi vào giữa bầy sói. Vậy anh em phải khôn như rắn và đơn sơ như bồ câu.”(Mt 10,16) Con được sai đi cùng với những người khác để thực thi sứ mệnh của Chúa Kitô. ĐTC Phanxicô nói rằng: “Nếu Chúa Kitô thu hút bạn, nếu bạn di chuyển và làm mọi việc bởi vì bạn bị thu hút bởi Chúa Kitô thì những người khác sẽ nhận thấy điều đó mà không cần nỗ lực”. Khó khăn xảy đến là điều không thể tránh được nhưng con có thể trông cậy vào Thiên Chúa, bởi Ngài ban cho con sự khích lệ thông qua sự khôn ngoan của các bậc cao niên. Lạy Cha chúng con

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Open your heart to the new day and tell the Lord that he is counting on you. “Know that I send you out like sheep in the midst of wolves. So be wise as serpents and simple as doves” (Mt 10:16). You are sent with others to the mission of Christ, to work for Him. “If Christ attracts you, if you move and do things because you are attracted by Christ, others will notice it without effort,” Pope Francis tells us. Difficulties will not be spared you, but you can count on the Lord, who also gives you his encouragement through the wisdom of the elders. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con nghỉ ngơi đôi chút, nhìn lại buổi sáng của mình và dâng lời cảm tạ. Các cuộc gặp gỡ của con thế nào? Con có hoan nghênh sự hiện diện của những anh chị em của mình, và có nhận ra giá trị của họ không? Những người lớn tuổi thường giúp sức và nâng đỡ người trẻ, và đó cũng chính là dấu chỉ tình yêu của Chúa trong hiện tại và trong lịch sử. “Những lời nói, những cử chỉ quan tâm hay sự hiện diện đơn thuần của các bậc cao niên giúp người trẻ nhận ra rằng lịch sử không bắt đầu từ họ mà người trẻ là những người thừa kế con đường cũ và cần phải tôn trọng những người đi trước” (ĐTC Phanxicô). Con đổi mới lời nguyện với tâm tình nhìn nhận bản thân là một phần của sứ mệnh chung.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Take a break in your day, to thank and relaunch what you live. How have your meetings been today? Do you welcome the presence of your brothers recognizing their worth? Our mission is with others, often older people, who help us and are signs of the Lord’s love in the present and in history. “Their words, their caresses or their mere presence help children to recognize that history does not begin with them, that they are heirs to an old path and that it is necessary to respect the background that precedes us” (Pope Francis). Renew your daily offering with the purpose of feeling part of a shared mission.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Khi ngày sống đang dần khép lại, con xin cảm tạ Cha vì những ơn lành mà Ngài đã ban tặng trong hôm nay. Những người con gặp gỡ hôm nay đã đem đến những câu chuyện, những sự việc và trải nghiệm đầy phong phú của họ để chia sẻ với con. Lạy Chúa, xin cho con biết cảm ơn họ cách đặc biệt vì những giá trị mà họ mang lại trong cuộc sống của con, cũng như của người khác. Lạy Cha, xin tạ ơn Ngài vì câu chuyện đời con, và vì Ngài vẫn đang tiếp tục hoàn thiện câu chuyện ấy. Con sẽ đặt tên gì cho ngày sống này khi nhận ra rằng đó là một chương tiếp theo trong câu chuyện cuộc đời mình? Con viết xuống và xin Chúa giúp con tiếp tục viết các chương sau cùng với những người anh chị lớn tuổi đã mở đường cho mình. Kính mừng Maria...

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close the day and give thanks for the graces received. The people who have come to you today have done so with their stories, full of events and experiences. Give special thanks for them, for what they mean in your life and that of other people. Give thanks for your story and how the Lord continues to work on it every day. What name would you give to your day recognizing that it is one more chapter of your life story? Take note and propose to continue writing chapters of this story together with your older brothers and sisters who have paved the way for you. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao