Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-07-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/07/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

Hãy bước vào ngày mới này với tâm tình cầu nguyện. Hiệp thông cùng với Mạng lưới Cầu Nguyện của Đức Thánh Cha, con chào đón sự mới mẻ của Thiên Chúa, như Lời Chúa Giêsu: “…rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai” (Mt 9, 17). Lạy Chúa, Ngài là rượu mới, đã hiến thân đến và mặc khải cho con biết ý nghĩa tồn tại của mình, chính là để hiến dâng. Chúc tụng Chúa là Đấng luôn mặc khải và hiển hiện trong Lời của Ngài. Xin cho con được mong muốn sống ngày sống này trong sự hiện diện tươi mới của Ngài. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Let us open this day in prayer. In communion with the entire Pontifical Prayer Network, we welcome the newness of God, according to the words of Jesus: “rather, they pour new wine into fresh wineskins, and both are preserved” (Mt 9:17). Now, this new wine is you, Lord, who gives yourself up and reveals to us the meaning of human existence, which is to give ourselves up. We bless you, Lord, for having revealed it to us, and You are also present in your Word. I desire to live this day in the newness of your presence. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

“Những bạn trẻ thân mến, các con là trân quý nhất! Không cần phải rao bán! Đừng để bản thân bị mua đi. Đừng để bản thân bị cảm đỗ. Cũng đừng để bản thân bị xiền xích bởi hệ tư tưởng thực dân, để rồi trở nên nô lệ, nghiện ngập, thất bại trong cuộc sống. Các con là điều trân quý nhất. Các con hãy luôn nhớ rằng: Các con không cần phải rao bán vì bản thân các con là vô giá. Các con có tự do! Hãy đắm mình vào sự tự do này, điều mà Thiên Chúa ban tặng cho các con” 

(ĐTC Phanxicô, Tông Huấn Hậu Thượng Hội Đồng Giám Mục gửi giới trẻ và toàn thể Dân Chúa, ngày 25/03/2019)

WITH JESUS DURING THE DAY

“Dear young people, you are priceless! You are not up for sale! Please, do not let yourselves be bought. Do not let yourselves be seduced. Do not let yourselves be enslaved by forms of ideological colonization that put ideas in your heads, with the result that you end up becoming slaves, addicts, failures in life. You are priceless. You must repeat this always: I am not up for sale; I do not have a price. I am free! Fall in love with this freedom, which is what Jesus offers”(Pope Francis).

Christus vivit: Post-Synodal Apostolic Exhortation to young people and to all the people of God (March 25, 2019) | Francis (vatican.va) no. 122.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Lạy Chúa, con có cần từ ngữ nào để tâm tình với Chúa? Thường thì con thích được nhận thấy tình yêu của Chúa một cách giản đơn, để ôn hoà xâm lấn tâm trí, ngôn từ và hành động của con. Ngay từ sơ khai Ngài đã đổ tràn con với tình yêu. Một chút lặng để con suy gẫm về điều này. Con dần cảm nhận tình yêu của Chúa nảy nở và dâng trào trong ngày sống của con như thế nào. Hôm nay con có nhiều cuộc gọi? Nhiều bài tập? Con có hạnh phúc? Con có làm ai đó vui vẻ hạnh phúc? Vì tình yêu là sự kiên nhẫn, phục vụ và tôn trọng. Con có trải nghiệm được những điều trên chưa? Con có lắng nghe chưa? Con có đối thoại bằng sự khôn ngoan nơi con tim? Xin cho con được nâng đỡ nơi Ngài đêm nay. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Do I need words to speak to you, Lord? Often, I like to simply be aware of Your love, which dominates my thoughts, my words, and my actions. In the beginning, You love me and that fills everything. I take a moment of silence to meditate on this. (Shhh!) Then I look at how Your love has manifested itself in my life today. Did I have a lot of phone calls? Did I have a lot of homework to do? Was I happy? Have I made others happy? To love is to be patient, to be of service, to be decentered. Have I experienced this? Have I listened? Have I spoken with the intelligence of my heart? Come to my aid tonight. Hail Mary.