Tông Đồ Cầu Nguyện, 08-08-2023

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN, NGÀY 08/08/2023

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI SÁNG

“Không phải cái vào miệng làm cho con người ra ô uế, nhưng cái từ miệng xuất ra, cái đó mới làm cho con người ra ô uế” (Mt 15,10). Lạy Chúa, từ bình minh con xin dâng mọi lời nói, thái độ sống cùng với tất cả những gì xuất phát từ nơi con lên cho Ngài. Con muốn lên đường, giới thiệu anh chị em mình với Thiên Chúa, Đấng không lên án nhưng luôn chào đón mọi người. Giống như Mẹ Maria, người môn đệ đầu tiên, những lời trong bài ca của Mẹ đã thôi thúc con. Con chúc tụng Chúa là Đấng đã làm nên bao điều kỳ diệu và là Đấng Thánh, con xin dâng ngày sống để cầu nguyện cho ĐGH và cho những hoa trái của Đại hội Giới trẻ Thế Giới tại Lisbon 2023. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

“It is not what enters one’s mouth that defiles that person; but what comes out of the mouth is what defiles one” (Mt 15:10). On this day that now begins, Lord, I trust you with my words, my attitudes, everything that comes out of my being. I want to set out, presenting my brothers and sisters to a God who does not condemn, but welcomes. Like Mary, the first disciple, and inspired by her song, I bless the Lord who works wonders and whose name is Holy. I offer this day for the Holy Father and for the fruits of WYD Lisbon 2023. Our Father.

CÙNG CHÚA GIÊ-SU TRONG NGÀY

Con tạm dừng đôi chút để suy ngẫm về những điều ĐGH Phanxicô nói về Thánh Đa Minh, người sáng lập Dòng Đa Minh, vị Thánh mà Giáo Hội mừng kính hôm nay. “Ơn gọi cao cả của Thánh Đa Minh là rao giảng Tin Mừng về lòng thương xót của Thiên Chúa với tất cả chân lý và quyền năng cứu chuộc. Khi còn là một sinh viên ở Palencia, Người đã đánh giá cao tính không thể tách rời của đức tin và lòng bác ái, của sự thật và tình yêu, của sự chính trực và lòng thương xót”. Được truyền cảm hứng từ cuộc đời Thánh Đa Minh, con tiếp tục ngày sống của mình.

WITH JESUS DURING THE DAY

I stop for a moment to reflect on these words of Pope Francis about Saint Dominic, founder of the Dominicans, the saint we celebrate today in the Church. “Dominic’s great vocation was to preach the Gospel of God’s merciful love in all its saving truth and redemptive power. As a student in Palencia, he came to appreciate the inseparability of faith and charity, of truth and love, of integrity and compassion.” I return to my journey inspired by the life of this saint.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊ-SU BUỔI TỐI

Con đã bước qua một ngày sống nữa. Con nhìn lại để nhận ra Chúa đã hiện diện với con như thế nào. Con lắng đọng tâm hồn để gặp gỡ Chúa. Con khám phá ra rằng con được ban cho thời gian để phục vụ Ngài và anh chị em. Thái độ của con như thế nào trong các nhiệm vụ mà con được giao phó? Con đã sẵn sàng phục vụ chưa? Con đã yêu mến hết lòng chưa? Lòng biết ơn là một dấu hiệu của sự phục vụ. Xin cho con biết ở lại, làm việc, hay đồng hành với mọi người mà không mong cầu nhận lại điều gì, chỉ vì lòng yêu mến. Xin Chúa cho con sẵn sàng bước đến và phục vụ tha nhân. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

I have lived through another day. I look back over it to discover how the Lord has been present, and I enter the silence of my heart to meet you, Lord. I discover that time has been given to me to serve You and my brothers and sisters. How has my attitude been in the tasks I have been given? Have I served? Have I loved? Gratitude is a sign of service. Being, working, or accompanying without expecting anything in return, just for love. Help me in my delivery and service to others. Hail Mary.