Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-01-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 09/01/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Trong dịp lễ Chúa Giê-su Chịu Phép Rửa, con đón ngày mới với tâm tình biết ơn. Con cảm tạ Cha vì phép rửa mình được lãnh nhận, cũng như vì hồng ân đức tin. Con mở lòng đón nhận một lần nữa tiếng Chúa Cha phán: “Con là Con yêu dấu của Cha” (Lc 3,15). “Cha trên trời nhắn nhủ lời này với từng người trong chúng ta, như Người đã nói với Chúa Giê-su: ‘Con là Con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con.’ Chúng ta là con yêu dấu của Thiên Chúa. Và đó là căn tính sâu xa nhất của chúng ta.” (ĐTC Phanxicô). Xin cho con biết được cách đối nhân xử thế và thực thi những nghĩa vụ hàng ngày với tư cách là người con yêu dấu của Thiên Chúa. Xin Cha nhận lấy ngày sống này của con với ý nguyện cầu cho những ai đang chịu sự phân biệt tôn giáo và chịu sự bách hại. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

On this feast of Jesus’ baptism, welcome this morning with a grateful heart. Be grateful for your own baptism, for your faith. Receive once more the voice of the Father who says, “This is my beloved son” (Lk 3:15). “The Father tells this to each one of us, just as He did to Jesus: ‘You are my beloved Son with whom I am well pleased.’ We are loved children of God. It is the deepest part of our identity” (Pope Francis). Plan out how you will live your relationships and do your daily tasks according to your identity as a loved child. Offer up your day for people suffering religious discrimination and persecution. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Giữa ngày sống bộn bề ngổn ngang, con tìm đến một nơi thinh lặng. Con hít vào một hơi thật sâu và lắng đọng tâm trí của mình để lắng nghe lời ĐTC Phanxicô nhắn nhủ: “Chúa Giêsu là Người Con, vậy mà Người cũng trở nên tôi tớ cho kẻ lỗi tội; Người xuống thế vì chúng ta và Thần Khí ngự trên Người. Tình yêu kết nối tình yêu. Điều này có nghĩa là: Thiên Chúa vẫn đang chiêm ngắm thế giới và chính Ngài được tỏ bày trong từng cử chỉ phục vụ, từng hành động bác ái chúng ta làm. Ý nghĩa thật sự nằm ở đấy.” Vậy thì con nên quyết tâm làm gì để Thiên Chúa Cha được hiện hữu ở bất cứ nơi nào con đặt chân đến? Xin cho con tiếp nối nhịp sống còn lại trong ngày trong bình an Chúa.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

Search for a calm place to take a break in the middle of your day. Breathe deeply and quiet your mind to listen to Pope Francis: “Jesus is the Son and becomes a servant to sinners; He comes down to us and the Spirit comes down upon him. Love calls to love. This means something for us: in each act of service, in each work of mercy that we do, God is made manifest; God gazes upon the world. That is meaningful.” What do you resolve to do to manifest the Father wherever you are? Continue on the rhythm of your day in peace.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Bình tâm, con suy ngẫm về những ơn lành Chúa đã ban cho con trong ngày sống này. Con đã hành xử như thế nào với những người con có dịp gặp gỡ hôm nay? Liệu con có nhiệt thành chào đón những ai gần bên con hay là con dè chừng, lưỡng lự? Con hiểu rằng mình là người con được Cha trên trời yêu thương nhiều như những anh chị em xung quanh vậy. Lạy Cha, xin ban ơn tha thứ cho những lỗi phạm của con trong hôm nay, và xin Ngài giúp con ghi chú lại những việc con nên cải thiện cho ngày mai. Kính mừng Maria…

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Calm your heart thinking about the blessings that the Lord has gifted you in this day. How have you lived out encounters with those who have passed by you today? Did you welcome those who were near you, or did you stay on the defensive? You are a child loved by the Father just as much as your neighbor is. Ask forgiveness and write down your resolution for tomorrow.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao