Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-02-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 09/02/2022

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG

Lạy Cha mến yêu, con cảm tạ Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho con hôm nay. Lời Chúa trao cho con chìa khoá để biết phân định: “Chính cái từ con người xuất ra, là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7,14-23). Đã bao giờ con ngừng trách mình vì những cảm nhận hay xúc cảm tiêu cực chưa? Chúa Giê-su nhắc con rằng mọi điều ô uế là từ bên trong. Vậy con phải làm gì? Cùng Chúa Giêsu, con phải can đảm nhìn vào những góc tối của bản thân mình. Người không phán xét con, nhưng Người muốn con được giải thoát khỏi sự tăm tối để con cảm nghiệm được niềm hân hoan của tình yêu. Ngài đã thương ban cho con một ngày mới, xin cho con biết bắt đầu hành trình hôm nay với niềm hân hoan và lòng cậy trông vững vàng. Lạy Cha chúng con…

WITH JESUS IN THE MORNING

Give thanks for every grace received today. The Word offers you a key to discernment: “What comes from within is what makes man impure” (Mk 7:14-23). Have you ever stopped blaming yourself for having bad feelings or emotions? Jesus reminds us that all of this is within. What to do then? With Jesus, look without fear at your shadows. He does not condemn you, but he wants to free you from your darkness to experience the joy of loving. He can help you pray Step 2 of the Way of the Heart. He offers your journey and begins your day with confidence and joy. Our Father…

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY

Con dành đôi phút nghỉ ngơi buổi trưa. Nhìn lại tâm hồn mình và “Cúi xin Chúa sáng soi, ban ơn để con cảm nhận được tình yêu trong sự chăm sóc nâng đỡ của Ngài, cùng xin giúp con nhận ra con đã đáp lại bằng một tình yêu quá ư nghèo nàn, ít ỏi thế nào… Hành trình hồi tâm, đi từ những bất trung cho đến những hồng ân nhận được, phải được thực hiện bởi tay Chúa Cha, và dưới ánh nhìn của Ngài, xin Ngài soi sáng cho con thấy điều con cần phải sửa đổi, lớn lên… vì ích lợi của con và các anh chị em.” (Bước thứ 2 Đường Của Con Tim). Con đã trải qua những điều gì sáng nay? Con đã đưa ra những quyết định nào? Con quay lại ngày sống bằng việc cầu nguyện theo ý ĐTC trong tháng này.

WITH JESUS DURING THE DAY

Take a moment of rest. Go inside yourself and “ask the Lord to illuminate, to give you grace to look at the love with which you are cared for by Him and the lack of love with which you respond to that love … the journey through infidelities to the good received must be made by the hand of the Father, and under his gaze, asking that He be the one to show you with his light what you must grow in… for your good and that of your brothers.” (Step 2, Way of the Heart). What have you experienced today? What decisions have you made? Continue on with your day by praying for the monthly intention.

— ∞  +  ∞ —

CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI

Con khép lại ngày sống bằng việc hồi tâm xét lại cách con đã sống ý cầu nguyện của tháng này ra sao. Con đã sống theo ý cầu nguyện qua việc quý trọng và cầu nguyện cho những người nữ sống đời thánh hiến như thế nào? Con có cảm tạ Chúa về họ không? Điều đó đã tác động đến ngày sống của con ra sao? Cúi xin Mẹ Maria, là vị nữ tông đồ đầu tiên, xin cho con biết quý trọng và tôn trọng những hoa trái thiêng liêng của các vị nữ tu trên khắp địa cầu này. Kính mừng Maria…

WITH JESUS IN THE NIGHT

Close your day by bringing to your heart the prayer intention of the month. How have you lived the intention of valuing and praying for consecrated women? Have you thanked the Lord for them? How has this challenge touched your day? Ask the help of Mary, woman and first disciple, to learn to value and respect the gift of consecrated women in the world. Hail Mary…

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao