Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-03-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 09/03/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Cái chết và Phục sinh là chìa khóa cho đời sống người Ki-tô hữu. Đây là một bước chuyển tuyệt vời của Chúa Giê-su: từ trần gian này về với Chúa Cha. Chúa Giê-su nói với đám đông: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na.” (Lc 11,29) Ông Giô-na đã ở trong bụng cá voi ba ngày: ông tiên báo về cái chết của Chúa Giê-su; khi được đưa lên bờ, ông đã tham dự vào sự Phục sinh của Người. Lạy Chúa, con xin dâng cho Chúa những gì đang khô héo và chết chóc trong con, và con mong sự Phục Sinh đến từ Chúa.

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

Death and Resurrection is the key to the Christian life. This was the great movement of Jesus from this world to his Father. Jesus told the crowds: “This generation asks for a sign! No sign will be given to him other than the sign of Jonah” (Lk 11:29). Jonas spent three days in the belly of the whale: he announced the death of Jesus; by being landed on a shore he was anticipating his Resurrection. Lord, I offer you what in me is withered and dead, and I hope for the Resurrection that will come from you.

— ∞  +  ∞ —

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

“Lòng thương xót sưởi ấm trái tim chúng ta, và giúp trái tim chúng ta trở nên nhạy bén với những nhu cầu của anh chị em mình, hầu có thể chia sẻ và cộng tác với họ.” (ĐTC Phanxicô). Xin hãy nhận lấy trái tim con, lạy Chúa, và hâm nóng nó bằng lòng thương xót của Ngài.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

“Mercy warms the heart and makes it senitive to the needs of brothers and sisters with sharing and participation.” (Pope Francis) Take my heart, Lord, and warm it with your mercy.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Vào buổi tối, con suy xét lòng mình để kết thúc ngày sống. Hôm nay, con có cổ võ cho sự sống chưa? Con có quan tâm đến những người đang bị yếu thế, bị cô lập và bị lãng quên quanh mình không? Con có đến thăm những người đang cần sự quan tâm không? Con đã trải nghiệm nhiều hơn với những tình bạn trong xã hội, điều mà Giáo hội mời gọi con chưa? Lạy Chúa, khi sống Tin Mừng hôm nay, con tạ ơn Chúa. Nếu con đi lạc lối, hoặc con tự cô lập mình, hay nếu con cau có, hoặc gặm nhấm những sự nhục nhã và nỗi đau của mình, thì con thật lòng xin lỗi Ngài. Xin hãy mở lòng trí con, dẫn dắt con vượt qua những thăng trầm của cuộc sống. Ngày mai, con nguyện khiêm tốn đi theo con đường mà Chúa vạch ra cho con. Xin hồng ân của Chúa hãy cùng đi với con và đi trước con. Lạy Hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con!

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Did I promote life today? Have I been attentive to those who can feel diminished, isolated, and forgotten very close to me? Did I reach out to those in need? Have I experienced the social friendship which the Church asks us? Insofar as I am in this current of the Gospel, I give you thanks; if I strayed from it, withdrawing into myself, scowling, brooding over humiliation, I am sorry. Open to me, lead me through the ups and downs. Tomorrow, I want to humbly follow the path laid out for me. May your grace accompany me and go before me. Soul of Christ, sanctify me.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao