Tông Đồ Cầu Nguyện, 09-11-2022

TÔNG ĐỒ CẦU NGUYỆN

NGÀY 09/11/2022

🌻CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI SÁNG🌻

Con dâng lời tạ ơn Cha và bắt đầu ngày sống mới dưới ánh nhìn của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng mở ra chân trời sự sống trước mặt con. Sự hiện diện của Ngài bao trùm lấy con trong mọi tạo vật. Con là đền thờ của Chúa, và con phải chăm sóc sự thánh thiêng ấy ở nơi con cũng như nơi anh chị em mình. “Nhưng Đền Thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể Người.” (Ga 2,21) ĐTC Phanxicô nói rằng: “Nhân loại là đền thờ đích thực, là nơi Thiên Chúa tự tỏ lộ chính mình. Nếu chúng ta là nhân chứng của Đức Kitô hằng sống, thì nhiều người sẽ nhận thấy Chúa nơi chúng ta, nơi đời sống chứng tá của chúng ta.” Lạy Chúa, xin dạy con biết cách chăm sóc đời sống của mình và tha nhân. Lạy Cha chúng con…

🌻WITH JESUS IN THE MORNING🌻

I give thanks to God and begin my day under the gaze of the Risen One who opens the horizon of life before me. His presence embraces me in all of creation. I am your temple, and I must take care of the sacred that inhabits me as well as the sacred in my brothers and sisters. “But he was speaking about the temple of his body” (Jn 2: 21). Pope Francis says “Humanity is the true temple where God reveals himself. If we are testimonies of this Living Christ, many people will find Jesus in us, in our testimony.” How do I take care of my life and that of others? Our Father.

🍀CÙNG CHÚA GIÊSU TRONG NGÀY🍀

Con dừng lại để ý thức nơi Chúa đang đưa con đi trong hành trình cuộc đời của mình. Con có quan tâm đến những điều mong manh nhất xung quanh mình không? “Mỗi đứa trẻ bị bỏ rơi, bị hắt hủi, sống trên đường phố, ăn xin, với đủ các lai lịch, không được đi học, không được chăm sóc y tế, là một tiếng kêu khóc lên tới Chúa” (ĐTC Phanxicô). Con ý thức được tầm quan trọng của việc quan tâm đến đời sống của những người dễ bị tổn thương nhất và nghĩ đến một hành động cụ thể, dù là rất nhỏ để giúp đỡ những trẻ em này. Con tiếp tục dâng ngày sống còn lại của mình để cầu nguyện cho từng em một.

🍀WITH JESUS DURING THE DAY🍀

I pause to become aware of where the Lord is taking me in my journey. Do I pay attention to the most fragile around me? “Each marginalized, abandoned child, who lives on the street begging and with all kinds of files, without school, without medical attention, is a cry that rises to God” (Pope Francis). I become aware of the importance of caring for the lives of the most vulnerable, and I think of a concrete gesture, even if it is small to help these children. I continue to offer the rest of my day for each one of them.

— ∞  +  ∞ —

🌷CÙNG CHÚA GIÊSU BUỔI TỐI🌷

Con khép lại ngày sống cùng tâm tình tạ ơn bởi những điều Cha đã thương ban. Con hồi tâm lại những khoảnh khắc ý nghĩa nhất trong ngày. Thái độ của con đã thay đổi như thế nào sau mỗi cuộc gặp gỡ? Con nghĩ đến hành động của mình, và cả suy nghĩ, cảm nhận của bản thân về những cuộc gặp gỡ đó. Nội tâm của con diễn biến như thế nào khi cố gắng để hiểu và an ủi anh chị em? Con có hành động với lòng trắc ẩn, tình yêu thương, lòng nhân từ hay với sự giận dữ, phán xét và khắt khe? Con xin dâng Cha những gì hôm nay con khám phá được, và xin Ngài ban cho con cung cách và lối sống giống như Ngài. Kính mừng Maria

🌷WITH JESUS IN THE NIGHT🌷

Close out your day, and appreciate everything that the Father has given to you. Review with your heart the day’s most significant moments. How did your attitude change with each encounter? Do not think only of your actions themselves, but also the way you thought and felt about them. How has your inner disposition been when trying to understand and comfort your brothers and sisters? Do you act with compassion, love, mercy, and benevolence, or do you act with anger, judgment, and harshness? Offer what you discover, and ask the Lord to give you His attitudes and His lifestyle. Hail Mary.

Biên dịch: Nhóm Bạn Đường Linh Thao